NOS Nieuws

Inspectie wil snel concrete maatregelen voor statiegeld

  • Merel Stikkelorum

    Redacteur Binnenland

  • Merel Stikkelorum

    Redacteur Binnenland

Het bedrijfsleven doet nog altijd te weinig om te zorgen dat er meer plastic flesjes worden ingezameld. Dat concludeert Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na een eerdere waarschuwing een maand geleden. De toezichthouder wil uiterlijk op 1 december concrete maatregelen zien van het Afvalfonds Verpakkingen, dat namens producenten verantwoordelijk is voor de inzameling.

"Bij onvoldoende voortgang of resultaat kan de ILT overgaan tot maatregelen, zoals een last onder dwangsom of een boete", aldus een woordvoerder.

Begin september kreeg het Afvalfonds Verpakkingen een flinke tik op de vingers van de Inspectie en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat omdat het vorig jaar maar 68 procent van de verkochte plastic flessen inzamelde. Dat is veel lager dan de wettelijke norm van 90 procent. De ILT eiste toen op korte termijn een verbeterplan van het Afvalfonds.

Statiegeld op sap en zuivel

Het Afvalfonds kwam vervolgens begin oktober met een plan op hoofdlijnen, waarin een aantal mogelijke oplossingen wordt genoemd, zoals verandering van het consumentengedrag, meer statiegeldapparaten en een uitbreiding van het statiegeldsysteem naar flesjes met zuivel en verse sappen.

Een concreet plan zou binnen drie maanden klaar zijn. De Inspectie vond dat te lang duren en eist dat dit er al voor 1 december ligt. Dan moet duidelijk zijn hoeveel extra innamepunten er komen waar statiegeld wordt terugbetaald. Ook moet er een concreet plan liggen om meer flessen onder het statiegeld te laten vallen. Nu zijn flessen met verse sappen en zuivel nog wettelijk uitgezonderd van statiegeld, terwijl die twintig procent van het totale aantal plastic flessen vormen.

Volgens de Inspectie ligt de focus van het Afvalfonds nu te veel op het veranderen van consumentengedrag.

Fors uitbreiden met machines

Het Afvalfonds erkent in een reactie dat het aantal statiegeldmachines "fors moet worden uitgebreid". Directeur Hester Klein Lankhorst wil op meer plekken inzamelpunten. "We kijken naar plekken waar veel mensen komen, zoals drukke winkelstraten, scholen, pretparken en treinstations."

Daarbij is nu al zeker dat er op meer sapflesjes statiegeld gaat komen om de norm van 90 procent te kunnen halen, zegt Klein Lankhorst. Een aantal producenten van verse sappen is al vrijwillig overgegaan op statiegeld op hun flesjes.

"Wij zijn geen wetgever maar kunnen wel druk uitoefenen op andere producenten om dit ook te gaan doen," aldus de directeur. Mocht dit te weinig opleveren, dan kijkt het fonds of het nodig is om ook op flessen zuivel statiegeld te heffen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl