Stalbrand in Werkhoven. De koeien in de stal overleefden de brand niet.
NOS NieuwsAangepast

Aanpak stalbranden stagneert, 'veroorzaakt onnodig dierenleed'

De aanpak van stalbranden stagneert en de brandveiligheid van de stallen verbetert niet. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In maart 2021 publiceerde de OvV een rapport met aanbevelingen om het aantal stalbranden terug te dringen. Nu concludeert de raad dat deze grotendeels niet zijn uitgevoerd.

Hoewel er minder stalbranden waren dan in 2020, kwamen er in 2022 meer dieren om. In 2020 kwamen door 51 stalbranden 108.794 dieren om het leven. In 2022 gingen er bij 42 stalbranden ruim 130.000 staldieren dood. In 2021 kwamen slechts een kleine 7000 dieren om door 35 stalbranden.

Het aantal dieren dat jaarlijks omkomt door stalbranden kan sterk fluctueren, afhankelijk van het dier dat wordt gehouden in de stallen die vlam vatten. Bij branden in pluimveebedrijven kan het aantal dode dieren hoog oplopen, omdat kippen vaak in grote aantallen gehouden worden.

Onduidelijkheid stikstofbeleid

Volgens de OvV wordt de urgentie onder veeboeren om maatregelen te nemen tegen stalbranden niet breed genoeg gevoeld. "Veehouders gaan ervan uit dat een stalbrand hen niet overkomt en investeren daarom niet in brandveiligheid van hun stallen", stelt de OvV in een persbericht.

Volgens boerenorganisatie LTO draagt onduidelijkheid over het stikstofbeleid ook bij aan het uitblijven van voldoende maatregelen. "Boeren kunnen geen grote investeringen doen in het verbouwen van een stal of het bouwen van een nieuwe stal, als zij niet weten hoe hun bedrijfsvoering er op de lange termijn uitziet", stelt de organisatie in een persbericht.

'Elke stalbrand is er één te veel'

Demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedsel laat weten dat hij "volop bezig" is met nieuwe regelgeving, waarin onder meer regelmatige keuringen van alle veehouderijen zijn opgenomen. Die wil hij eind dit jaar aanbieden aan de Tweede Kamer. "De concrete invulling is er nog niet helemaal, omdat dit tijd kost", zegt hij. "Om te komen tot een goed uitvoerbare en effectieve regelgeving is een zorgvuldig proces nodig."

Adema vindt elke stalbrand er "één te veel". "Het doel is en blijft om vanaf 2026 een halvering van het aantal stalbranden te realiseren (ten opzichte van 2020)."

Dierenleed

Volgens Anne Hilhorst van Wakker Dier veroorzaakt het uitblijven van voldoende aanpak onnodig dierenleed. "Een stalbrand is een verschrikkelijke manier om te overlijden. Als dieren merken dat er brand is zitten zij als ratten in de val. Je hoopt dat dieren stikken voordat ze vlam vatten, want dat is nog veel pijnlijker."

Hilhorst is kritisch over de redenering dat onduidelijkheid over het stikstofbeleid oorzaak is van het uitblijven van maatregelen. "Stalbranden zijn al veel langer een probleem dan dat er onduidelijkheid is over het stikstofbeleid." Wakker Dier pleit onder andere voor verplichte vluchtroutes in stallen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl