NOS Nieuws

Provincies bezorgd over gevolgen personeelstekort stads- en streekvervoer

  • Ruben Eg

    redacteur Economie

  • Ruben Eg

    redacteur Economie

Provincies maken zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid in met name dunbevolkte regio's. Dat laten ze weten aan de NOS in reactie op de personeelstekorten in het stad- en streekvervoer, waardoor vervoerders regelmatig ritten laten uitvallen. "Als er verder wordt afgeschaald, blijft er in de provincie weinig ov meer over", zegt Harry van der Maas, gedeputeerde in Zeeland.

In het ergste geval is voor Zeeland "handhaven een optie", omdat vervoerders zich aan speciale prestatieafspraken moeten houden. Zo ver is het overigens nog niet, benadrukt Van der Maas. "Connexxion heeft aangegeven zich uitermate in te spannen om de reiziger goede alternatieven te bieden."

Drenthe vreest "vervoersarmoede in bepaalde gebieden" als het ov tot onder het basisniveau wordt afgeschaald. De provincie wil dat in alle gebieden tussen 07.00 en 19.00 uur ten minste twee keer per uur een bus stopt en na 19.00 uur één keer per uur, zegt een woordvoerder. "Tot voor kort was dit nog mogelijk door extra financiering door de provincies, maar onze financiële grens is bereikt." De woordvoerder benadrukt dat na de coronacrisis ook de financiële positie van de regionale vervoerder is getroffen.

Maatregelen om het personeelstekort in Drenthe terug te brengen hebben de afgelopen maanden "niet het gewenste resultaat" gehad. "Door het personeelstekort zijn er daardoor behoorlijk wat busritten uitgevallen en daarmee nam de betrouwbaarheid van de dienstverlening af."

Voorzieningen onder druk

Ook in de andere noordelijke provincies wordt gevreesd voor de bereikbaarheid als de dienstroosters niet meer rondkomen voor de bus en trein. Hoewel een woordvoerder van de provincie Friesland benadrukt dat alle dorpen ook in de huidige situatie "met een vorm van ov" bereikbaar zijn, lijkt er niet veel rek meer te zijn. "De bereikbaarheid van werk, school en voorzieningen komt mogelijk onder druk te staan."

De provincie Groningen constateert dat er meer speelt dan alleen de personeelstekorten bij bijvoorbeeld Arriva. Door het in de coronaperiode ingevoerde thuiswerken neemt niet iedereen nog op elke dag het ov. Door die misgelopen inkomsten moet er volgens de provincie ook worden gesneden in de dienstregeling.

Noord-Holland maakt zich eveneens zorgen over het regionale vervoer. Maar handhaven is geen optie, stelt een woordvoerder van gedeputeerde Jeroen Olthof. "Dat is lastig op het moment dat chauffeurs er echt niet zijn." Daarom zoekt Noord-Holland noodgedwongen met vervoerders naar oplossingen, voor zowel de korte als de lange termijn.

Zo mogen in Noord-Holland de eisen voor nieuwe chauffeurs iets omlaag. "In onze concessies is het inmiddels toegestaan om Engelstalige chauffeurs in te zetten en zoeken we oplossingen met kleinere bussen op plekken waar minder reizigers opstappen." Om Noord-Hollanders "betaalbaar" van A naar B te kunnen blijven brengen, liggen voor de provincie alle opties op tafel. Er moet volgens Olthof op een andere manier naar het ov gekeken worden: "Want als we doorgaan zoals we nu doen, verandert er niets en verslechtert het verder."

Haltetaxi

Ook in Zeeland is door de personeelsproblemen in het ov een traditionele bus niet langer heilig. Om die reden is een taxidienst geïntroduceerd die haltes aandoet op tijdstippen en dagen waarop de bus of trein niet of niet elk uur rijdt.

Wel moet vervoerder Connexxion van de provincie uitval en alternatieven duidelijk aangeven: "Zowel fysiek als digitaal: in reisplanners, op de website, in bussen en op de halte." Via een speciaal meldpunt houdt Zeeland in de gaten hoe dit gaat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl