Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht
NOS Nieuws

'Chemours probeerde voor miljoenen te schikken in zaak over pfas-schade'

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft geprobeerd om voor enkele miljoenen euro's te schikken in een zaak waarin gemeenten het bedrijf verantwoordelijk houden voor pfas-schade. Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla op basis van geheime notulen van een raadsvergadering in de gemeente Dordrecht.

Chemours stelde naar verluidt als voorwaarde dat de gemeenten na de schikking geen claims meer mochten indienen voor toekomstige schade. Ook zou het bedrijf hebben geëist dat er geen verdere procedures zouden volgen, ook niet wanneer Chemours door de rechter zou worden veroordeeld. De gemeenten wezen het aanbod af.

Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden stelden Chemours, vroeger onderdeel van DuPont, in 2018 aansprakelijk voor de pfas-schade in hun gemeenten. De inhoudelijke behandeling van de civiele zaak vond dit voorjaar plaats, de uitspraak volgt nog.

Openbare hoorzitting

In aanloop naar het oordeel van de rechter kwam het chemiebedrijf met een openingsbod van "een aantal miljoenen" aan de gemeenten. Daarmee wilde het bedrijf de uitspraak van de rechter niet tegenhouden, maar wel de toekomstige schuld afkopen en daarmee het eigen imago verbeteren. De gemeenten zouden in ruil nooit meer een claim mogen indienen voor de schade van PFOA en GenX, beide vormen van pfas.

Afgelopen juni toonde Zembla aan dat de directie van de fabriek al tientallen jaren wist dat ze bodem, lucht en oppervlaktewater ernstig vervuilden met de uitstoot en lozingen van PFOA en GenX. toch deden ze daar niets aan.

Ten tijde van het voorstel van Chemours waren de betrokken gemeenten daar niet van op de hoogte. Zembla kwam een paar dagen later met de informatie naar buiten. Die uitzending leidde bij omwonenden tot grote woede.

In het stadhuis in Dordrecht vindt vandaag een openbare hoorzitting plaats, waar omwonenden zich kunnen uitspreken over de uitstoot van schadelijke stoffen en de gevolgen voor hun gezondheid. Ook de directie van Chemours komt aan het woord, net als onder anderen wethouders en de GGD.

De hoorzitting is bedoeld om de Statenleden van de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu te informeren over alles wat er speelt rondom Chemours. De fabriek is al jaren in opspraak omdat omwonenden zeggen dat hun gezondheid ernstig gevaar loopt door de uitstoot en lozing van gevaarlijke stoffen.

De officiële aanleiding voor de hoorzitting is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat dit voorjaar verscheen. Daaruit bleek dat de bescherming van burgers tegen vervuiling in de buurt van fabrieken als Chemours, Tata of een asfaltcentrale altijd ondergeschikt is geweest aan economische belangen van de bedrijven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl