De proefopstelling bij het pompstation in Hoorn
In samenwerking met
NH
NOS Nieuws

Een miljard liter drinkwater opgeslagen bij ondergrondse opslagproef in Hoorn

In de gemeente Hoorn is drinkwaterbedrijf PWN erin geslaagd om een miljard liter drinkwater vast te houden en terug te winnen in een ondergronds reservoir. Met de wateropslag onderzoekt het bedrijf of er in toekomst bij droogte voldoende drinkwater beschikbaar blijft.

Al sinds 2020 is het drinkwaterbedrijf bezig om in Hoorn een wateropslag diep onder de grond aan te leggen. Dit is volgens PWN nodig omdat de drinkwatervoorziening in Noord-Holland steeds kwetsbaarder wordt door droge zomers, verzilting, woningbouw en de bevolkingsgroei.

Drinkwater uit het IJsselmeer

De oostelijke helft van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal krijgt drinkwater dat wordt geproduceerd in Andijk, schrijft NH Nieuws. Daar wordt het water uit het IJsselmeer direct gezuiverd tot drinkwater, dat via een grote transportleiding naar het pompstation in Hoorn gaat. Van daaruit gaat het verder de provincie in.

Valt die leiding om wat voor oorzaak dan ook uit, dan ligt er nog een leiding naast die het vervoer kan overnemen. "Maar die heeft wel een beperktere capaciteit, zeker op piekmomenten", zegt Lucas Borst, hydroloog bij PWN, tegen NH Nieuws. Een extra leiding aanleggen kan een oplossing zijn, maar er wordt ook gekeken naar alternatieven.

In de afgelopen jaren heeft het drinkwaterbedrijf bij een proefopstelling met een winput testen uitgevoerd. De proefopstelling in Hoorn ligt vlak bij het pompstation, waardoor de noodzaak voor extra infrastructuur beperkt blijft, zegt Borst.

Voorraad voor 21 dagen

De voorlopige resultaten wijzen uit dat er tussen de kleilagen en de zandkorrels ruimte is voor een miljard liter drinkwater, een voorraad genoeg voor 21 dagen. Borst is enthousiast over de resultaten. "De resultaten zijn gunstig en technisch is het haalbaar, zonder enige overlast voor de omgeving." Bij het oppompen is er volgens de hydroloog geen sprake van verzakking en trillingen, een angst die bij sommigen heerst. "Niemand zit te wachten op schade", zegt hij.

Daarnaast blijft het opgeslagen water drinkbaar. "De kwaliteit van het water blijft goed in de bodem", zegt Borst. "Doordat het in de bodem zit, onder dikke kleilagen, kan er geen besmetting of vervuiling van buiten af optreden."

Droogte

Ook kan de wateropslag volgens Borst flexibel worden ingezet. "Als het systeem dan toch wordt gebouwd, dan kunnen we dat ook inzetten op dagen met een grote drinkwatervraag. Zo zijn we beter bestand tegen droogte en kunnen we ook beter onderhoud uitvoeren aan onze installaties."

In het najaar neemt het drinkwaterbedrijf een besluit. Als de proefopstelling slaagt, wordt het systeem uitgebreid met tien winputten. PWN hoopt rond 2027 of 2028, als alles meezit, volledig operationeel zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl