NOS Nieuws

Waterbedrijven: dreigend tekort aan drinkwater in de toekomst

Er kan in Nederland binnen enkele jaren een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen tien drinkwaterbedrijven in een rapport, waar NRC over bericht.

Volgens de drinkwaterbedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een steeds grotere vraag naar water doordat de bevolking en de economie groeien en omdat er steeds meer huizen bij komen.

De tien bedrijven stellen dat als er geen maatregelen worden genomen ze niet kunnen garanderen dat de 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, op tijd kunnen beschikken over drinkwater. Ze pleiten volgens de krant dan ook voor meer maatregelen en urgentie vanuit de politiek.

De tien Nederlandse drinkwaterorganisaties zijn per wet verplicht om drinkwater te leveren. Er moet voldoende water zijn om nu en in de toekomst drinkwater aan consumenten en andere afnemers te kunnen leveren. In het rapport stellen alle tien bedrijven dat ze voor 2030 meer drinkwater moeten produceren om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Drinkwater niet vanzelfsprekend

Om die doelstelling te halen moeten de productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit worden opgeschaald. Bij drie bedrijven, Dunea, Vitens en Waterbedrijf Groningen, is dat zelfs al acuut nodig. "Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet", schrijft de vereniging van waterbedrijven.

Naast de toenemende vraag kampen de bedrijven ook met de achteruitgang van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. "Toekomstige generaties dreigen te worden opgezadeld met een minder zekere levering van betrouwbaar drinkwater."

De bedrijven willen dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen om water te winnen. Verder zou er geïnvesteerd moeten worden in nieuwe manieren van waterwinning, zoals drinkwater uit zeewater.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl