Een opbergzak voor telefoons in de klas
NOS Nieuws

Middelbare scholen wachten kabinetsadvies niet af en weren telefoon uit de klas

Veel middelbare scholen wachten het kabinetsadvies om mobieltjes na de jaarwisseling uit de klas te verbannen niet af. Zij kiezen ervoor om de smartphones nu al uit de les te weren. Volgens de VO-raad heeft zo'n 30 procent van de scholen hun regels al aangescherpt.

Vlak voor de zomervakantie kwam minister Dijkgraaf van Onderwijs met het "dwingende advies" aan middelbare scholen om smartphones per 1 januari 2024 alleen nog toe te laten als daar een medische reden voor is of als de mobieltjes nodig zijn voor de les.

Op College de Heemlanden in Houten willen ze daar niet op wachten. Leerlingen moeten sinds deze week hun telefoon in de kluis leggen. Toestellen die toch in de klas verschijnen, liggen de rest van de dag bij de receptie.

Leerlingen van de school zijn niet allemaal even ingenomen met het nieuwe beleid:

'Soms staat er ook een cijfer op en dat kan ik dan niet checken'

"Het gaf teveel onrust", zegt rector Yolanda Petermeijer van College de Heemlanden. "Dat getril bij een berichtje of mobieltjes die steeds oplichten: zelfs leerlingen gaven toe dat ze steeds afgeleid raakten."

Volgens Petermeijer waren bijna alle collega's voor een verbod tijdens de les. "Een enkeling wilde de telefoon helemaal verbieden in de school. Wij kozen voor een variant waarbij leerlingen in de pauze of tijdens een tussenuur wel hun telefoon mogen gebruiken."

Veel scholen hadden al regels voor het gebruik van een mobiel in de klas, zegt een woordvoerder van de VO-raad. "Onder invloed van de maatschappelijke discussie zijn veel scholen hun beleid gaan evalueren en aanscherpen. Dat geeft ons het vertrouwen dat dit schooljaar het 'nee, tenzij-principe' de norm wordt."

Over het gebruik van smartphones op school was de afgelopen jaren veel discussie. Deskundigen waarschuwden voor de schadelijke gevolgen van het smartphonegebruik in de klas. Schoolbesturen zaten niet te wachten op bemoeienis uit Den Haag.

Lobke Vlaming, directeur van Ouders en Onderwijs, is blij dat veel scholen de telefoontjes nu al uit het leslokaal bannen. "Waarom zouden scholen tot de jaarwisseling wachten? Het begin van dit schooljaar is een logisch moment. Wij zijn blij dat ze voortvarend te werk gaan."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl