Een paar dwergvleermuizen, een van de vleermuissoorten die ook voorkomt op de voormalige vliegbasis Soesterberg
In samenwerking met
RTV Utrecht
NOS Nieuws

Bouw van woonwijk op basis Soesterberg voorlopig in de ijskast vanwege vleermuis

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg mag voorlopig niet begonnen worden aan de bouw van dure koopwoningen. De rechtbank vindt dat de provincie Utrecht onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom de vleermuizen die op het terrein leven, verstoord mogen worden voor de bouw van een wijk met dit type huizen.

De vliegbasis is sinds 2008 gesloten voor militaire luchtvaart. Sindsdien ontwikkelt de provincie Utrecht de voormalige basis tot een natuurgebied met recreatie en woningbouw.

In het gebied leven verschillende diersoorten die niet zomaar verstoord, verjaagd of gedood mogen worden, waaronder diverse soorten vleermuizen. Deze dieren vallen onder de Wet natuurbescherming.

Speciale ontheffing

De provincie wil op het voormalige militaire terrein een woonwijk bouwen met 250 tot 440 huizen. Om te mogen bouwen op een plek waar vleermuizen leven, is een speciale ontheffing nodig.

De Gedeputeerde Staten had in 2021 aan de eigen provincie zo'n ontheffing verleend. De Gedeputeerde Staten vond dat de bouw van de nieuwe woningen vanwege het woningtekort dusdanig belangrijk is dat de vleermuizen mochten worden verstoord.

De stichting Milieuzorg Zeist en omstreken was het daar niet mee eens en stapte naar de bestuursrechter, schrijft RTV Utrecht. De stichting wees er onder meer op dat vleermuizen tijdens bouwwerkzaamheden verstoord worden door licht, geluid, trillingen en een veranderende leefomgeving.

Woningbehoefte

De rechtbank is het met de provincie eens dat er een grote behoefte is aan nieuwe woningen, "maar dan moeten wel de woningen worden gebouwd waar vraag naar is", schrijft de bestuursrechter. "Dat is nu niet het geval." Uit de plannen blijkt namelijk dat er op de vliegbasis woningen komen te staan die vallen in een hoger prijssegment.

"Uit de woningmarktonderzoeken van de gemeenten Soest en Zeist blijkt dat er behoefte is aan huurwoningen, appartementen en goedkope koopwoningen. Dat is iets anders de beoogde koopwoningen in het hogere prijssegment op de voormalige vliegbasis", concludeert de rechter.

Volgens de rechtbank is verder ook niet gebleken dat nieuwe, dure koopwoningen ervoor zorgen dat mensen vanuit goedkopere woningen doorstromen naar deze huizen, waardoor er iets zou worden gedaan aan het woningtekort. "Dat is wel nodig om de beschermde vleermuissoorten te mogen verstoren", aldus de bestuursrechter.

De rechtbank geeft de Gedeputeerde Staten drie maanden de tijd om te onderbouwen waarom de woningen alsnog kunnen worden gebouwd. De rechtbank gaat de zaak daarna verder beoordelen. In de tussentijd mag de bouw van de woonwijk niet worden gestart.

Advertentie via Ster.nl