Archieffoto
NOS Nieuws

Steeds meer kinderen in deeltijd in pleeggezin: 'Goede ontwikkeling'

Steeds meer kinderen die in een pleeggezin wonen, zijn daar in deeltijd. Meestal wonen ze door de week thuis en verblijven ze in weekenden en vakanties in het pleeggezin. Het komt ook voor dat kinderen die bij pleegouders wonen een deel van de tijd bij een ander pleeggezin doorbrengen. Het afgelopen jaar was 24 procent van de nieuwe instroom deeltijd.

Pleegzorg Nederland, dat de cijfers publiceerde, is blij met deze ontwikkeling. Deeltijdpleegzorg kan ouders ondersteunen en wordt bijvoorbeeld ingezet als aanvulling op hulp thuis. Daardoor kan worden voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst.

Als een kind dat in een pleeggezin woont extra zorg nodig heeft, kan het voor een deel van de tijd naar andere pleegouders; ook dat valt onder deeltijdpleegzorg. Dat kan helpen voorkomen dat een kind het pleeggezin verlaat.

Sanne is al zes jaar deeltijdpleegouder: 'Ben blij dat ik iets kan toevoegen aan de samenleving'

Financiering

Deeltijdpleegzorg is complexer dan voltijdzorg, zegt Pleegzorg. Er is een tekort aan pleegouders en de vergoeding die ze krijgen, is niet kostendekkend. Daardoor is het uitbouwen van deeltijdpleegzorg moeilijk.

Vorige maand zijn nieuwe voorbeeldtarieven gepubliceerd door gemeenten, pleegzorgorganisaties, jeugdzorg en het ministerie van VWS. Daarin staat ook een passend tarief voor deeltijdpleegzorg. Pleegzorg Nederland hoopt dat daardoor vaker van deeltijdpleegzorg gebruik kan worden gemaakt.

Het aantal nieuwe pleegouders was vorig jaar "historisch laag", zegt Pleegzorg Nederland. De organisatie wijt dat aan de maatschappelijke onrust. Begin 2022 liep de coronacrisis op zijn eind, maar begon de oorlog in Oekraïne. Daarop volgde de energiecrisis en de forse inflatie.

Pleegzorg heeft de ervaring dat dit soort situaties invloed heeft op de aanmelding van nieuwe pleegouders, omdat die zich meestal aanmelden als hun persoonlijke situatie stabiel is.

Nieuwe campagne

Eind december wachtten 561 jeugdigen op plaatsing in een passend pleeggezin, 36 procent minder dan een jaar eerder.

Dat er minder jeugdigen op pleegzorg wachten, heeft onder meer te maken met het dalende aantal uithuisplaatsingen, het tekort aan pleegouders waardoor voor andere oplossingen wordt gekozen en een personeelstekort bij pleegzorg en instanties die doorverwijzen, zoals jeugdzorg.

In het najaar start een nieuwe campagne om in samenwerking met de gemeenten nieuwe pleegouders te werven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl