ANP

Ondanks de toename van het aantal pleegouders wachten nog steeds veel kinderen op pleegzorg. Er zijn vorig jaar 2778 nieuwe pleeggezinnen bijgekomen, meldt Pleegzorg Nederland. Dat is een toename van acht procent te opzichter van 2018. Toch moesten nog bijna duizend kinderen vorig jaar wachten op pleegzorg.

Dat het aantal nieuwe pleeggezinnen sterker is gestegen dan voorheen vindt de organisatie goed nieuws, maar "we zijn er nog lang niet" zegt een woordvoerder. Om alle kinderen te kunnen plaatsen zijn er jaarlijks 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig zijn.

Deeltijdpleegzorg

Bij de kinderen die vorig jaar moesten wachten op pleegzorg ging het in de meeste gevallen om deeltijdpleegzorg. Met die zorg kan uithuisplaatsing in veel gevallen worden voorkomen.

"We merken dat deeltijdpleegzorg voor veel mensen nog een onbekend fenomeen is", zegt Janette Reukers, woordvoerder van Pleegzorg Nederland. "Ongeveer 16 procent van de pleegkinderen heeft deeltijdzorg nodig, maar het aantal ouders dat daarvoor beschikbaar is blijft achter. Het moet natuurlijk ook allemaal maar passen in de agenda van de pleegouders."

In totaal hebben vorig jaar 16.700 pleeggezinnen voor 23.272 pleegkinderen gezorgd. Het aantal pleegkinderen nam vorig jaar toe met ruim 500.

Beeldvorming

Ruim tienduizend mensen hebben informatie opgevraagd over pleegzorg, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. "Die aanvragen komen voor een deel door de campagne die we in oktober vorig jaar zijn gestart", zegt Reukers.

Het aantal nieuwe pleegouders nam jarenlang af. Daardoor lukte het volgens de organisatie steeds minder goed om de juiste match te vinden voor kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen.

Met de campagne wilde Pleegzorg Nederland de beeldvorming rond pleegzorg veranderen. "Het idee bestond dat een pleeggezin uit traditionele rollen (een man als vader en vrouw als moeder, red.) moest bestaan, maar juist iedereen kan pleegouder worden."

Goede samenwerking

Overigens denkt de organisatie niet dat de toename een direct gevolg is van de campagne. "Daar loopt de campagne nog niet lang genoeg voor. Gemiddeld duurt het drie tot vier maanden voordat alle stappen voor een toekomstig pleeggezin zijn genomen", stelt Reukers.

Ze vermoedt dat de toename vooral komt door lokale samenwerking tussen gemeenten en Pleegzorg Nederland. "Er zijn veel lokale wervingsacties en informatiebijeenkomsten geweest."

De organisatie zegt blij te zijn met de toename, maar benadrukt nooit te kunnen stoppen met het zoeken naar pleeggezinnen. "Er zullen altijd nieuwe ouders nodig zijn, al is het alleen al vanwege het natuurlijke verloop."

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulp­organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.

STER reclame