NOS NieuwsAangepast

Pleegzorg Nederland bezorgd om dreigend tekort pleeggezinnen

Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen over een dreigend tekort aan pleegouders. De organisatie roept gemeenten op meer te investeren in de pleegzorg en in de werving van pleegouders.

In 2016 hebben zich zo'n 15 procent minder nieuwe pleeggezinnen aangemeld dan het jaar ervoor, terwijl dat aantal sinds 2011 juist steeg. Een campagne zette tot nu toe weinig zoden aan de dijk.

In totaal meldden ruim 2400 nieuwe gezinnen zich vorig jaar aan om de zorg van uit huis geplaatste kinderen en jongeren op zich te nemen. Dit is een stuk minder dan de 3500 gezinnen waar Pleegzorg Nederland jaarlijks naar streeft. De jeugdhulpinstantie trekt daarom nu aan de bel.

Pleegzorg

Jeugdzorg Nederland weet niet waardoor het aantal pleeggezinnen het afgelopen jaar is gedaald. "We merken dat er aanvankelijk juist veel interesse is, maar dat veel mensen uiteindelijk toch afhaken. We zijn aan het uitzoeken hoe dat komt", zegt bestuurslid Annet van Zon.

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en daarmee ook voor de pleegzorg. "Dat kan een reden zijn voor mensen om te aarzelen. Veel mensen zeggen dat ze nu niet meer zeker weten of de financiering ook voor de komende jaren goed geregeld is."

Pleegmoeder

In de Jeugdwet uit 2015 is afgesproken dat kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen, het liefst in hun eigen omgeving opgevangen moeten worden. Kan dat niet, dan bij voorkeur 'zo thuis mogelijk' in kleinschalige gezinsvormen.

Het streven van Pleegzorg is dat steeds minder kinderen in een instelling terechtkomen. Daarom willen ze dat er geld beschikbaar blijft voor het aantrekken van nieuwe pleeggezinnen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl