Een apotheekmedewerker aan het werk
NOS Nieuws

'Wissel medicatiegegevens patiënten standaard uit, tenzij bezwaar'

Medicatiegegevens van patiënten moeten altijd uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners, tenzij de patiënt aangeeft dat niet te willen. Daarvoor pleiten onder andere de Patiëntenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

"Er zijn ongeveer 600 vermijdbare ziekenhuisopnames per week, doordat dit nu niet goed geregeld is", zegt Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie, in het NOS Radio 1 Journaal.

Nu worden deze gegevens standaard niet gedeeld, dat is wettelijk verboden. Alleen als een patiënt expliciet toestemming geeft, kunnen zorgverleners wel bij de medicatiegegevensgegevens van patiënten.

"We weten uit onderzoek dat patiënten ervan uitgaan dat zorgverleners wel weten welke medicijnen ze slikken, maar het is juist andersom. Zorgverleners weten het alleen als patiënten daar expliciet toestemming voor hebben gegeven", zegt Veldman. Als mensen geen toestemming hebben gegeven, bestaat er een risico dat ze bij een arts komen die niet weet welke medicijnen er gebruikt worden door de patiënt. "Daardoor ontstaat er een risico dat de arts misschien een verkeerde combinatie van medicijnen voorschrijft."

De Patiëntenfederatie, de Vereniging van Ziekenhuizen en elf andere belangenverenigingen in de zorg vinden het huidige beleid te complex voor patiënten. Dat komt doordat patiënten op heel veel plekken, bijvoorbeeld bij apotheken, huisarts en ziekenhuizen, moeten aangegeven dat ze toestemming geven.

De Tweede Kamer lijkt het eens met de ziekenhuizen en zorgorganisaties. Waarschijnlijk wordt morgen een motie van VVD en D66 aangenomen die uitspreekt dat de medicatie-uitwisseling standaard moet zijn.

Omgekeerd systeem

In de brief aan de Kamer staat dat medicatiegegevens standaard uitgewisseld moeten worden tussen relevante zorgverleners, tenzij mensen dat niet willen. Volgens Dianda Veldman wil 90 procent van de mensen dat hun gegevens standaard uitgewisseld worden. "De meeste mensen die gebruikmaken van de zorg vinden het belangrijk dat hun zorgverleners goed op de hoogte zijn van hun medische informatie."

Voor de 10 procent die dat niet wil, moet het heel simpel zijn om te kunnen aangeven dat zij hun gegevens niet uitgewisseld willen hebben.

Op dit moment werkt minister Kuipers al aan een wet die ervoor moet zorgen dat in acute situaties gegevens standaard gedeeld worden. Veldman: "Stel, je komt bewusteloos in het ziekenhuis terecht en je bent allergisch voor morfine. Als je niet je gegevens hebt gedeeld, dan weet niemand dat en kan je misschien morfine toegediend krijgen, met alle gevolgen van dien."

Voor acute zorg zijn de eerste stappen dus al gezet door minister Kuipers. Maar dat vinden de initiatiefnemers van de brief aan de Kamer niet genoeg.

Privacy

De angst voor privacyschending is een belangrijke reden dat het uitwisselen van medicatiegegevens nu niet de standaard is. In 2011 werd een wet voor een landelijk elektronisch patiëntendossier verworpen. Daarom hebben patiënten nu bij elke zorginstelling een eigen elektronisch dossier, en moeten zij toestemming geven voordat hun gegevens uitgewisseld worden met andere zorginstellingen.

In de Volkskrant zegt Veldman dat privacy belangrijk is, maar patiëntveiligheid en goede zorg belangrijker. "Natuurlijk moeten we regelen dat gegevens veilig zijn opgeslagen, dat er niks op straat belandt, maar we moeten geen onnodig gevaarlijke situaties laten bestaan."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl