Rik Loeters (BBB) tijdens zijn installatie in provinciehuis van Gelderland
NOS Nieuws

Gelders coalitieakkoord: halvering stikstof in 2035, en kernenergie voor het klimaat

In Gelderland hebben BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, CDA, ChristenUnie en SGP een coalitieakkoord gepresenteerd. Samen hebben de vijf partijen 30 van de 55 zetels in de Provinciale Staten.

Zo'n drie maanden na de Statenverkiezingen bereikten de partijen een akkoord, met de naam "Gewoon Doen". Hierin staan, op hoofdlijnen, de plannen van de provincie voor de komende vier jaar. De onderwerpen natuur, landbouw, stikstof en de wolf staan centraal.

Stikstof belangrijke pijler

Gelderland kent een groot aantal Natura2000-gebieden, waaronder ook de Veluwe. Zo'n 60 procent van alle piekbelasters staan in deze provincie, waaronder 566 melkveehouderijen en 558 varkenshouderijen.

Een overzicht van de definitieve/beoogde coalities van de provincies

Stikstof is dan ook, niet verrassend, een belangrijke pijler onder het coalitieakkoord. Volgens het akkoord zal de provincie niet meewerken aan de gedwongen uitkoop van boeren, een belangrijk punt van BBB, en houdt Gelderland vast aan het wettelijk vastgestelde jaar 2035 voor de halvering van de stikstofuitstoot, en niet aan het jaar 2030, zoals in het landelijke regeerakkoord staat.

Kernenergie

Om de klimaatdoelen te halen wil het bestuur vooral "meer werk" maken van kernenergie. "We beschouwen de bouw van een kleine kerncentrale (kleine modulaire reactor) als een serieus alternatief', valt te lezen onder het kopje Energie in het akkoord.

Wolf afschieten

Ook de wolf ontbreekt niet in het coalitieakkoord. De provincie Gelderland kampt al jaren met de komst van de wolf en het gedrag van het dier op de Veluwe. Zo doken er afgelopen jaar beelden op van een wolf die vlak langs een gezin liep en een wolf die uit de struiken kwam en achter een wielrenner rende.

De provincie wil gaan lobbyen voor een minder beschermde status van de wolf, zodat beheermaatregelen (waaronder het afschieten van het dier) kunnen worden getroffen mocht dat nodig zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl