NOS Nieuws

Brussel: Nederland gebruikt nog altijd te veel fossiele brandstoffen

Nederland moet sneller af van fossiele brandstoffen. Dat schrijft de Europese Commissie (EC) in de jaarlijkse aanbevelingen voor EU-landen. Op dit moment is 13 procent van de in Nederland gebruikte energie groen. Dat is fors lager dan het Europese gemiddelde van 22 procent. Nederland hoort daarmee bij de slechtst presterende landen, stelt de Commissie.

Hoewel Nederland onder meer meerdere nieuwe windparken op zee in de planning heeft, moet er volgens de Commissie meer gebeuren. Op de korte termijn kan de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tot problemen leiden.

Vorig jaar stegen de brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne sterk. In een toelichting zei de Commissie dat Nederland waarschijnlijk om deze reden afgelopen jaar zo'n hoge inflatie had.

Als het kabinet wil voldoen aan de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie in 2030 zullen er ook investeringen gedaan moeten worden in het elektriciteitsnetwerk.

Volgens Brussel is het essentieel hier vaart mee te maken als Nederland meer groene energie wil gaan opwekken. Het kabinet zal, volgens de EC, de komende jaren dan ook meer investeringen moeten doen als het de doelen wil halen.

Klassieke aanbevelingen

De Europese Commissie doet ieder jaar aanbevelingen aan EU-landen voor hervormingen. Over het algemeen is de Commissie tevreden over Nederland, maar het gros van de aanbevelingen komt ieder jaar terug.

Zo dringt Brussel al langer aan op een hervorming van de Nederlandse woningmarkt en het terugdringen van de schulden van huishoudens. De hypotheekschuld van Nederlanders is hoog in vergelijking met andere Europese landen. De vrees is dat bij economisch zwaar weer Nederlandse huishoudens met hoge schulden dan extra kwetsbaar zijn.

Ook zou huren in Nederland aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Op dit moment zijn er volgens de EC te weinig huurwoningen voor de middeninkomens, waardoor veel mensen gedwongen worden om te kopen. Plannen van het kabinet om de particuliere verhuur strenger te reguleren, kunnen volgens bronnen bij de Commissie leiden tot nog minder huurwoningen.

Het stikstofprobleem

Ook is Nederland opnieuw gewezen op het stikstofprobleem. Nederland stoot op dit moment vier keer zoveel stikstof uit, bekeken vanuit het Europees gemiddelde. Bronnen in Brussel spreken van een pittig probleem, ook omdat het door de stikstofproblematiek lastig is om snel veel nieuwe woningen bij te bouwen.

Aan de EC-aanbevelingen kleven niet direct gevolgen voor de landen. Ze moeten worden gezien als adviezen. Toch kunnen de aanbevelingen op een later moment meer gewicht krijgen. Zo moest Nederland vorig jaar hervormingen doorvoeren op het gebied van de hypotheekrenteaftrek en het aantal zelfstandigen, om geld te kunnen krijgen uit het coronaherstelfonds.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl