Deelnemers aan de Pride Walk in Amsterdam in 2021 (ter illustratie)
NOS Nieuws

Nederland opnieuw plaats gezakt op Europese lijst voor lhbti-rechten

Nederland is dit jaar opnieuw een plaats gezakt op de Europese ranglijst van lhbti-rechten. Op de Rainbow Europe Index, een initiatief van mensenrechtenorganisatie ILGA, neemt Nederland nu de veertiende plaats in. De lijst baseert zich voornamelijk op de aanwezigheid van wet- en regelgeving op lhbti-gebied in de onderzochte landen.

Belangenorganisaties COC, Transgender Netwerk Nederland en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID uiten hun zorgen over de daling van Nederland op de lijst. "'Waar ons land ooit vooropliep in de wereld, streven steeds meer landen ons nu voorbij, en dat is slecht nieuws voor Nederland", stellen zij in een gezamenlijke verklaring. "We roepen politiek Den Haag op om een inhaalslag te maken. Dat moet snel kunnen, want veel van de benodigde wetgeving ligt klaar voor behandeling."

De organisaties maken wel de kanttekening dat de lhbti-rechten in Nederland niet achteruitgaan, maar dat andere landen grotere stappen maken op gebied van wetgeving en ons daarom in deze lijst passeren.

Intersekse personen

Het laagst scoort Nederland op het gebied van beleid voor intersekse personen. Dit zijn mensen die geboren worden met een lichaam dat zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtseigenschappen heeft. Zo vinden in Nederland nog altijd niet-noodzakelijke operaties plaats bij intersekse kinderen. Hierbij wordt in sommige gevallen door ouders en zorgprofessionals bepaald wat het geslacht van het kind moet zijn. Dat gebeurt op een leeftijd dat het kind daar zelf nog niet geïnformeerd over mee kan beslissen. Dit kan later bij het kind tot psychische problemen leiden.

Ook op gebied van lhbti-gerelateerd geweld doet Nederland het niet goed, stellen de onderzoekers. Zo is er wél een wet die belediging op gebied van seksuele geaardheid strafbaar stelt, maar bijvoorbeeld nog geen wet die expliciet belediging op gebied van seksuele identiteit of tegen intersekse personen verbiedt. Ook halen de onderzoekers een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau aan waarin staat dat lesbische, homoseksuele en biseksuele Nederlanders zich nog steeds onveiliger voelen dan heteroseksuelen. Ook zijn lhbti'ers vaker slachtoffer van geweld en respectloos gedrag.

Daarnaast wordt het gebrek aan wetgeving tegen 'homogenezing' genoemd. De Raad van State oordeelde dit jaar negatief over een wetsvoorstel voor het verbieden daarvan. Een totaalverbod zou volgens de raad in strijd zijn met de grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst.

De Europese ranglijst op gebied van LHBTI-mensenrechten

Toch benoemen de onderzoekers van ILGA ook positieve punten. Zo wordt onder meer de petitie genoemd waarbij opgeroepen werd om de rekening van een anti-trans-groep te sluiten en zijn er voor het eerst in vijf jaar minder gevallen van discriminatie tegen trans personen gemeld. Voor een aantal punten waarop Nederland laag scoort is wel wetgeving in de maak, zoals de nieuwe transgenderwet.

Malta op kop, Turkije en Azerbeidzjan hekkensluiters

Malta scoort voor de achtste keer op rij het hoogst. Dat land heeft de meeste wetten die lhbti-rechten verankeren.

Veruit het laagst op de lijst staan Turkije en Azerbeidzjan. In deze landen zijn huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht nog altijd onmogelijk, is er geen of nauwelijks onderwijs over lhbti'ers en zijn er niet of nauwelijks wetten die de rechten van lhbti'ers waarborgen.

"Politieke en religieuze leiders, inclusief president Erdogan en mediakanalen die op hand van de regering zijn, blijven vol haat spreken over lhbti'ers", schrijft ILGA. "Ook heeft de minister van Binnenlandse Zaken Soylu meerdere malen hatelijke verklaringen afgelegd waarin hij lhbti'ers propaganda van een terroristische organisatie noemt en import uit het Westen."

In Azerbeidzjan wordt ook in de politiek regelmatig negatief gesproken over lhbti'ers, stellen de onderzoekers. En dit jaar nam de politie tijdens een betoging in maart regenboog- en trans-vlaggen in beslag. Ook noemen de onderzoekers meerdere voorbeelden van ernstig lhbti-gerelateerd geweld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl