Aankomst van asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel in de zomer van 2022
NOS Nieuws

Vier inspecties slaan alarm: ontwikkeling asielkinderen nog steeds in gevaar

De opvang van asielkinderen is nog steeds onder de maat en de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de Nederlandse asielopvang is in gevaar. Vier inspecties roepen staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel in een brandbrief op om direct in te grijpen.

Het is voor het eerst dat vier inspecties gezamenlijk alarm slaan over de situatie van asielkinderen in Nederlandse opvangcentra. Het gaat om de Inspectie van Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het afgelopen jaar heeft Van der Burg al meerdere brandbrieven ontvangen van afzonderlijke inspecties of van twee inspecties samen. "Bijna één jaar na de eerste brandbrief is de situatie voor asielzoekers nog niet verbeterd", concluderen zij nu samen op basis van onderzoek bij vier noodopvanglocaties, negen crisisnoodopvanglocaties en de opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel.

Te weinig privacy

De kinderen ontberen goed onderwijs en voldoende begeleiding. Ook is er te weinig zicht op hun veiligheid en gezondheid. Aan de inzet van het personeel ligt het niet: dat "doet wat het kan", staat in de brandbrief. Maar de lange wachtlijsten en het gebrek aan goede opvanglocaties hebben grote gevolgen voor de asielkinderen. In de noodopvang is er te weinig privacy, kunnen ze niet naar school en worden ze niet gecontroleerd op infectieziekten.

Sommige opvanglocaties zijn bovendien onveilig doordat de sfeer is omgeslagen door het lange wachten. "De inspecties vinden het niet verantwoord om kinderen voor een lange termijn bloot te stellen aan deze ondermaatse kwaliteitsstandaarden."

De opvang moet zo snel mogelijk voldoen aan de geldende Europese en Nederlandse regels, aldus de inspectie.

Staatssecretaris Van der Burg erkent in een schriftelijke reactie dat de tijdelijke opvang "niet op alle punten voldoet aan de eisen waar we aan zouden moeten voldoen". Hij zegt dat er "hard wordt gewerkt" aan het regelen van voldoende vaste opvangplekken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl