NOS Nieuws

Beverdeskundigen: bevers vormen groot risico in lagere delen van ons land

Bevers die graven in rivierdijken vormen een groot risico voor de bescherming tegen het water, zeggen deskundigen in Bionieuws, het vakblad van het Nederlands Instituut voor Biologie. Het is daarom beter om in de lagere delen van ons land, zoals Zuid-Holland, bevers direct te verwijderen zodra ze opduiken, vinden de deskundigen. Ook het afschieten van de beschermde dieren wordt als optie genoemd.

Bevers graven diepe holen en gangen in bijvoorbeeld dijken en kades, waardoor die plotseling kunnen inzakken. Omdat bevers onder water werken, zijn de gangen die ze maken meestal niet te zien.

Bevers verspreiden zich

Bevers hoorden vroeger bij het Nederlandse landschap, maar stierven in 1826 uit. In 1988 werden bevers weer uitgezet op verschillende plaatsen in Nederland. Sindsdien hebben de dieren zich snel vermenigvuldigd, mede dankzij hun beschermde status. Inmiddels zijn er meer dan 5000. Sinds 2020 staat de bever daarom niet meer op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren.

De schade die ze aanrichten loopt de laatste jaren flink op. Vorig jaar berichtte de Unie van Waterschappen dat in 2021 bevers meer dan 2 miljoen euro aan schade hadden toegebracht aan de waterkeringen. De Unie waarschuwde dat de overlast in sommige waterschappen uit de hand dreigt te lopen.

Dassen

Niet alleen bevers veroorzaken problemen. Vorige maand werd op twee plaatsen in Nederland het treinverkeer stilgelegd vanwege dassenburchten. De spoorrails dreigden te verzakken doordat dassen in het talud hadden gegraven.

De problemen met de das vallen in het niet bij de problemen die door bevers ontstaan, zegt beleidsadviseur waterbeheer Henne Ticheler in Bionieuws. Hij schat dat bevers zeker tien keer zoveel problemen veroorzaken. Ticheler was tot voor kort coördinator bevermanagement bij een ander waterschap. Die baan is nu uitgebreid naar een fulltime positie. "Dat zegt al genoeg", zegt Ticheler.

Op de foto hieronder is te zie hoe de uitzetting van een bever in 1994 met veel belangstelling wordt gevolgd:

Niet alleen het herstellen van de schade, maar ook het weren van bevers kost veel geld. Zo maakte Staatsbosbeheer 1 miljoen euro vrij voor beverwerend gaas in de kades rond Griendtsveen in de Peel, nadat bevers voor tonnen aan schade hadden aangericht in de omgeving.

In de provincie Limburg en Gelderland worden al bevers afgeschoten. Vanwege de beschermde status van de bever kan dat niet zomaar. Zo proberen waterschappen gebieden eerst onaantrekkelijk te maken voor de dieren, door buizen te plaatsen of holen te dichten. Als dat niet werkt, worden de bevers gedood.

Positieve ontwikkeling bevers

De bevers zorgen ook voor positieve ontwikkelingen. Door de komst van de bevers is de biodiversiteit toegenomen. Bevers bouwen bijvoorbeeld compleet nieuwe leefgebieden voor andere diersoorten die dat zelf niet kunnen, zoals de otter.

Toch veroorzaken bevers op sommige plekken meer overlast dan gewenst. Deskundigen pleiten daarom voor een landelijk aanpak, zodat het aanvragen van ontheffingen eenvoudiger wordt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl