Tenten bij Ter Apel, augustus 2022
NOS NieuwsAangepast

Komende jaren grote toename aantal asielzoekers verwacht

De komende jaren reizen er vele duizenden asielzoekers meer naar Nederland dan eerst gedacht. Het aantal asielzoekers dat wordt verwacht in 2023 ligt volgens het hoogste scenario iets boven de 76.000 personen.

Volgens een wat lagere schatting komt de instroom dit jaar uit rond de 67.000 personen. Zelfs dat is nog veel meer dan de laatste prognose van het kabinet. Dat ging eind vorig jaar uit van 50.650 asielzoekers, exclusief Oekraïners.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft over een paar jaar mogelijk honderdduizend bedden in de opvang nodig. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veroorzaakt de toename een achterstand van tienduizenden asieldossiers extra.

Bronnen rond de betrokken ministeries bevestigen deze cijfers uit de Meerjaren Productie Prognose (MPP). De MMP is een periodiek overzicht van ambtelijke prognoses voor de organisaties in de migratieketen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de rechtspraak.

De asielinstroom werd de afgelopen jaren stelselmatig te laag ingeschat. Daardoor kregen instanties als het COA en de IND steeds te weinig geld. Zij baseren de verwachte werkdruk en het benodigde budget op de inschattingen van de MMP. Van welk scenario het kabinet nu uitgaat, is nog niet bekend.

Het aantal benodigde opvangplekken loopt de komende jaren sowieso in alle scenario's op. Volgens een eerdere eigen schatting van het COA zijn er eind 2023 meer dan 75.000 opvangplekken nodig. De hogere toestroom en de achterstanden bij het afhandelen van asielaanvragen betekenen dat het tekort aan opvangplaatsen alleen maar toeneemt.

Crisissituatie Ter Apel

De IND kan door personeelstekorten nauwelijks opschalen om tienduizenden extra asielverzoeken per jaar meer te kunnen behandelen. Nieuwe personeelsleden zijn lastig te vinden en het opleiden neemt ook tijd in beslag. Vorig jaar behandelde de instantie ongeveer 30.000 asielverzoeken.

Volgens een inventarisatie van de NOS kan er deze zomer alweer een crisissituatie bij aanmeldcentrum Ter Apel ontstaan. Twintig asielzoekers gingen eergisteren in hongerstaking uit protest tegen de lange wachttijden bij de IND.

Dat de discussie over asielmaatregelen weer op zal laaien in de coalitie blijkt wel uit de reactie van VVD-Kamerlid Brekelmans op de nieuwe cijfers:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl