De plek, het Opperhof, waar ondergronds alle nieuwe installaties komen te staan
NOS NieuwsAangepast

Twee jaar vertraging renovatie Binnenhof, op zijn vroegst 2028 deels klaar

De renovatie van het Binnenhof gaat zeker twee jaar langer duren en is op zijn vroegst pas eind 2028 deels klaar. Het idee was eerst dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer eind 2026 zouden kunnen terugkeren naar hun oude werkplek.

De belangrijkste reden voor de vertraging heeft te maken met strengere veiligheidseisen rondom het Binnenhof. Eerst was het plan om alle technische installaties, voor bijvoorbeeld de verwarming, de elektriciteit en de koeling, onder te brengen in een ruimte onder de openbare parkeergarage aan het Plein. Maar dat is niet veilig genoeg, vindt ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Nu wordt op het Binnenhof, het Opperhof genoemd, een enorme kelder gegraven voor de technische installaties. Die locatie is moeilijker toegankelijker en beter te beveiligen. De aanleg kost 15 maanden extra en daardoor schuift alles op, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer laten weten.

Bestorming Capitool

Al direct nadat het besluit was genomen om het historische complex in 5,5 jaar en voor 475 miljoen euro te renoveren, werd gewaarschuwd voor een te rooskleurige voorstelling van de bouwtijd en kosten. Minister De Jonge noemt de vertraging nu een fact of life. De veiligheidseisen voor politici worden steeds veelomvattender en De Jonge verwees naar de aanval op het gebouw van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging in Washington in 2021. "Na de bestorming van het Capitool is de tijd van naïviteit voorgoed voorbij".

Kijk hier naar een animatie van de bouwplaats:

Stikstof

Ook stikstof speelt een rol bij de vertraging, want werkzaamheden waarbij stikstof vrijkomt mogen pas beginnen als er nieuwe natuurvergunningen zijn verleend. Daar wordt nu op gewacht. Voor die tijd liggen die bouwactiviteiten stil. De Jonge hoopt dat in september, als de vergunning binnen is, de bouwvakkers aan de slag kunnen.

Extra kosten

De minister maakt op dit moment geen melding van extra kosten, maar waarschuwt al wel dat het graven van die ondergrondse ruimte het project zeker duurder zal maken.

Al bij de sluiting van het Binnenhofcomplex in de zomer van 2021 werd duidelijk dat de kosten veel hoger zouden uitvallen dan begroot. In juli 2021 maakte het kabinet bekend dat het project geen 475 miljoen euro zou kosten, maar 718,9 miljoen. Later werd dit bedrag nog bijgesteld naar 749 miljoen euro.

Ondertussen lopen ook nog allerlei onderzoeken, die als het tegenzit tot meer vertraging kunnen leiden. Tot nu is bijvoorbeeld meer asbest gevonden in het gebouw van de Eerste Kamer dan bekend was. Ook blijken er meer luchtkanalen in het Tweede Kamergebouw te zitten dan voorzien, wat ertoe leidt dat het ontwerp aangepast moet worden.

Hugo de Jonge geeft uitleg over de redenen van de vertraging

De Jonge over vertraging Binnenhof: 'tijd van naïviteit is voorbij'

Tijdens het onderzoek worden ook archeologische vondsten gedaan. Zo is er een kademuur uit de dertiende of veertiende eeuw gevonden. En bij onderzoek aan de buitenkant van een van de gebouwen bleek dat de gevel zeker 29 keer is overgeschilderd in de afgelopen 163 jaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl