Aanpak probleemschulden Utrecht werpt vruchten af
In samenwerking met
RTV Utrecht
NOS Nieuws

Aanpak problematische schulden werpt vruchten af, zegt gemeente Utrecht

Utrechters die zich met schulden melden bij de gemeente komen sinds de invoering van een speciale aanpak sneller uit de geldzorgen, meldt RTV Utrecht. De gemeente heeft de afgelopen jaren samen met organisaties als buurtteams, verzekeraars en corporaties veertig nieuwe maatregelen ingezet om mensen met schulden beter te helpen.

Utrecht zegt door de aanpak beter zicht te hebben op de aard, omvang en impact van schulden in de stad. In Utrecht kampen ongeveer 12.000 huishoudens met problematische schulden.

Door dergelijke problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken, is volgens de gemeente in vier jaar tijd de gemiddelde schuldenlast gehalveerd. In 2019 bedroeg die 44.000 euro, nu is dat teruggelopen tot 21.300 euro. Ook is het aantal schuldregelingen meer dan verdubbeld.

Een van de maatregelen is het 'Huishoudboekje', waarvan inmiddels 550 inwoners gebruik maken. De gemeente beheert de bankrekening van de inwoner en betaalt maandelijks de vaste lasten. Wat overblijft, is bedoeld als leefgeld voor de Utrechter.

Advertentie via Ster.nl