Spandoeken bij een protest tegen de gesloten jeugdzorg in februari vorig jaar
NOS Nieuws

Jongeren in gesloten jeugdhulp krijgen meer rechten

Jongeren in de gesloten jeugdhulp mogen in de toekomst waarschijnlijk ook vrienden ontvangen en niet alleen naaste familieleden, pleegouders of de voogd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met wijzigingen van onder meer D66, GroenLinks en de PvdA op een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) voor de aanpassing van de Jeugdwet. De Eerste Kamer moet er nog mee akkoord gaan.

Jongeren hoeven dan ook niet meer naar de rechter om een schadevergoeding te krijgen als een klacht gegrond is verklaard, staat in het wetsvoorstel. Daarnaast krijgen ze recht op zak- en leefgeld.

Het wetsvoorstel van de staatssecretaris verbetert de positie van jongeren in de gesloten jeugdhulp. Daar verblijven onder meer jongeren met ernstige opvoedingsproblemen. De voorwaarden om zo'n jongere in isolatie te plaatsen, worden aangescherpt. Kinderen onder de 12 jaar mogen in geen geval in isolatie worden geplaatst.

Een aantal fracties voorziet dat het in isolatie zetten van jongeren doorgaat zolang er een personeelstekort is. Van Ooijen zei dat te weinig personeel nooit reden mag zijn om een jongere in isolatie te plaatsen.

Problemen alleen maar groter

De kritiek op de gesloten jeugdzorg is de laatste jaren steeds luider geworden. Die is bedoeld voor kinderen en jongeren die dermate grote problemen hebben dat ze een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving, maar de psychische problemen van de jongeren zouden er alleen maar verder toenemen, met name door het opsluiten van jongeren in isoleercellen.

Daarom is vorig jaar besloten de gesloten jeugdzorg af te bouwen. In 2030 zouden er geen jongeren in gesloten instellingen meer opgenomen mogen worden. Als alternatief moeten er kleinschaliger woongroepen komen met meer persoonlijke aandacht.

De gesloten jeugdzorg is in 2008 ontstaan. Daarvoor werden jongeren die een beschermde omgeving nodig hadden in jeugdgevangenissen geplaatst.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl