Demonstrerende boeren eerder deze maand in Noord-Holland
NOS Nieuws

Teleurgestelde reacties op vertraging stikstofplannen, 'snel duidelijkheid nodig'

Belangenorganisaties zijn blij met het besluit van het kabinet om de zogenoemde piekbelasters versneld uit te kopen, maar snakken naar meer duidelijkheid. Ze reageren daarmee op minister Van der Wal, die opnieuw vertraging aankondigde in de aanpak van de stikstofcrisis.

Het kabinet gaat dit voorjaar ongeveer 3000 bedrijven die veel stikstof uitstoten benaderen met een aanbod om te verduurzamen, te verhuizen of te stoppen. Maar Van der Wal kan pas in april melden welke bedrijven dat zijn en welke regelingen het kabinet voor ze heeft. "Het is ontzettend ingewikkelde materie, het duurt gewoon even", zei de minister vandaag.

Het kabinet maakte in november de aanpak van piekbelasters bekend, na een advies daarover van bemiddelaar Remkes. Hoe sneller daar een oplossing voor is, hoe sneller boeren die buiten hun schuld geen vergunning hebben - de zogenoemde PAS-melders - er alsnog een kunnen krijgen. Daarnaast krijgen ook andere sectoren dan de landbouw de verplichting hun stikstofuitstoot te verminderen.

Onrust nog niet weggenomen

"De route naar minder uitstoot tekent zich nu af. Dat is een goede zaak", reageert voorzitter Verhagen van Bouwend Nederland. Maar dan moet volgens hem wel een deel van de vrijgekomen stikstofruimte gereserveerd worden voor de bouw en infrastructuur. "Het zou cynisch zijn als de eerste maatregelen van het kabinet niet zouden leiden tot extra ruimte voor woningbouw."

LTO Nederland stelt dat het kabinet vandaag "nog niet de onrust heeft weggenomen die bij veel boeren en tuinders leeft". Voorzitter Van der Tak vindt dat het kabinet snel duidelijkheid moet geven. "Je kunt onmogelijk van een ondernemer vragen om een besluit over zijn toekomst te nemen terwijl hij niet kan overzien wat de consequenties van die keuze zijn."

De in 2019 opgerichte boerenorganisatie Agractie gaat nog een stap verder en spreekt van "doormoddering van dit dossier op dezelfde wankele basis, waarbij grootschalige sanering en krimp van de agrarische sector zonder helder perspectief het uitgangspunt is".

Beide boerenorganisaties herhalen hun kritiek op de doelstelling van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 te hebben gehalveerd. Zij achten dit onhaalbaar, maar het kabinet houdt eraan vast. Het wetsvoorstel waarin deze doelstelling en andere stikstofregels zijn geformuleerd, wordt volgende week op de 'consultatie-site' van de overheid gepubliceerd. Iedereen mag er dan op reageren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl