Marc Overmars
NOS Voetbal

Tuchtkwestie Overmars niet van tafel: voetbaldirecteur werkt mee aan onderzoek ISR

 • Guido van Gorp

  Onderzoeksjournalist

 • Sam Porskamp

  volgt Ajax namens NOS Sport

 • Guido van Gorp

  Onderzoeksjournalist

 • Sam Porskamp

  volgt Ajax namens NOS Sport

Lang hield het kamp Overmars zich stil over het tuchtrechtelijk onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van de voetbaldirecteur binnen Ajax. Nu laat zijn woordvoerder aan de NOS weten dat Marc Overmars meewerkt aan het onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Wie dacht dat de gewezen voetbaldirecteur in de periode van stilte volledig uit het zicht van het ISR was geraakt, heeft het mis. Volgens de tuchtinstantie is het onderzoek naar de oud-voetballer, die aanstaande maandag precies een jaar geleden vertrok bij Ajax, nog altijd in volle gang. Niet in de laatste plaats komt dat door de medewerking van de hoofdpersoon en de Amsterdamse club.

In september beantwoordden Overmars en zijn advocaat schriftelijke vragen die gesteld werden door het onderzoeksteam. "Wat we hebben gezegd, is vertrouwelijk. Wij proberen onze volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek", zegt de woordvoerder van Overmars.

Het kamp Overmars zegt de uitkomst van het tuchtonderzoek rustig af te wachten. Uitspraken over het ISR, toekomstverwachtingen of de gebeurtenissen uit het verleden wil de gewezen Ajax-directeur lopende het tuchtonderzoek niet doen.

Ook Ajax geeft aan dat het de afgelopen maanden meerdere keren contact heeft gehad met het ISR. "Op ons initiatief heeft een Ajax-afvaardiging begin juni een bespreking gehad met het bestuur van het ISR", zegt de club via een woordvoerder.

"De aanleiding was de publicatie van de NOS waar wij ons niet in herkenden. Later in die maand hebben wij bij het ISR een gesprek gehad met de aanklager. In de tussentijd is ook schriftelijke communicatie geweest vanuit Ajax aan het ISR."

Het ISR luidde in mei vorig jaar de noodklok. Vrouwen bleken zich niet te melden, Overmars wilde niet praten en Ajax werkte volgens het ISR niet bepaald mee. Het waren destijds de voornaamste redenen waarom het onderzoek maar niet wilde vlotten.

'Buikpijndossier'

"Dit is een buikpijndossier aan het worden", verzuchtte ISR-voorzitter Dick van Steenbeek destijds in gesprek met de NOS. "We hebben geen enkel machtsmiddel om mensen te dwingen om mee te werken. Hierdoor loopt onze aanklager tegen een muur."

Om de plooien tussen Ajax en het ISR glad te strijken, vond in juni dus een bijeenkomst plaats na bemiddeling van de KNVB. Destijds meende het ISR dat Ajax bruikbare informatie aan de tuchtonderzoekers moest overhandigen. De Amsterdamse club voldeed volgens het ISR weliswaar aan zijn plicht om mogelijke misstanden te melden, maar deed dit dusdanig summier dat onderzoekers niet vooruit konden.

Daar is inmiddels verandering in gekomen. "We hebben de kwestie Overmars nog steeds in onderzoek. Periodiek maakt de aanklager de balans op of er genoeg is vergaard om een tuchtzaak op te starten", stelt ISR-directeur Henk van Aller.

Afgelopen maanden is een team bestaande uit een onafhankelijke aanklager, twee onderzoekers en twee ondersteunende medewerkers bezig geweest met het vergaren van informatie.

Drie Ajax-speelsters

Dat de maand september voor de ISR-onderzoekers zelf een kantelpunt is, wordt beaamd vanuit de ISR-burelen. Niet alleen kwam de zienswijze van Overmars binnen, ook kwam er vanuit de media nieuwe informatie.

Marc Overmars als technisch directeur van het Belgische Antwerp

Gewezen wordt bijvoorbeeld op een artikel in Het Parool, medio september, waarin drie oud-speelsters van Ajax vertelden met grensoverschrijdend gedrag van Overmars geconfronteerd te zijn. Van Aller: "Ook dit soort informatie pakt onze aanklager direct op."

Aan de hand van de samenvatting van het rapport van Bezemer & Schubad, dat in opdracht van Ajax onderzoek deed naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Overmars, schriftelijke antwoorden van betrokkenen én openbare bronnen zoals artikelen, interviews of persberichten probeert het onderzoeksteam nu aan waarheidsvinding te doen.

Ajax laat weten dat er in september en januari contact is opgenomen om "te vragen naar de stand van zaken en of Ajax nog behulpzaam kon zijn bij het onderzoek". Het ISR heeft volgens de club twee (niet inhoudelijke) vragen gesteld, die door Ajax zijn beantwoord.

Binnenkort meer duidelijkheid?

Binnenkort komt de onderzoekscommissie van het ISR weer bijeen om de balans op te maken na een jaar speurwerk. ISR-aanklager Vreugdenhil, die tevens werkzaam is als officier van justitie en aanklager betaald voetbal bij de KNVB, zal dan met haar twee onderzoekers bespreken in hoeverre er voldoende aanleiding is om een tuchtzaak op te starten of niet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl