Een coronapatiënt wordt behandeld op de IC
NOS NieuwsAangepast

Kabinet werkt aan vergoeding zorgpersoneel met long covid

Het kabinet gaat alsnog voorbereidingen treffen voor een financiële regeling voor zorgmedewerkers die door de gevolgen van long covid niet meer kunnen werken. Dat meldt minister Helder voor Langdurige Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vraagt al langer om een vergoeding voor zorgpersoneel dat met langdurige coronaklachten kampt. Het gaat onder meer om personeel dat in het voorjaar van 2020 ziek werd en daar nog steeds last van heeft. Ook personeel dat langer dan twee jaar klachten ondervindt, komt in aanmerking.

Op advies van de Raad van State liet de minister het aan de werkgevers en vakbonden over om onderling een regeling te treffen. De minister wilde voor het kerstreces gaan praten met de werknemers- en werkgeversorganisaties "om de mogelijkheden te onderzoeken voor medewerking aan een collectieve regeling".

Haalbaarheid

Aan dat overleg deden alleen de werkgeversorganisaties die lid zijn van brancheorganisatie Zorg en Welzijn mee, maar die lieten "na een zorgvuldige afweging" weten dat ze niet mee willen werken aan een collectieve regeling. De werknemers deden niet mee aan het overleg.

"De morele en praktisch gewenste betrokkenheid van werkgevers zijn volgens hen onvoldoende grond om gehoor te geven aan de oproep voor een collectieve regeling", schrijft Helder. Volgens haar vinden de werkgevers dat "vanwege de bijzondere maatschappelijke omstandigheden en de verantwoordelijkheid van de overheid" een publieke regeling de voorkeur geniet.

Hoe die regeling eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Helder wil eerst kijken welke regeling goed werkt en hoe uitvoerbaar die is.

Kort geding

Ondertussen loopt er ook een kort geding dat de vakbonden FNV en CNV tegen de Staat hebben aangespannen. Door lang aanhoudende coronaklachten zijn ongeveer duizend zorgmedewerkers hun baan kwijtgeraakt. Om dat verlies te compenseren moeten zij een ieder bedrag krijgen van 22.839 euro, vinden FNV en CNV.

Helder ziet de publieke regeling los van het kort geding, maar zegt wel dat met de uitkomst "waar mogelijk" rekening zal worden gehouden bij de uitwerking ervan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl