Verplegend personeel bij een coronapatiënt in 2021
NOS NieuwsAangepast

Bonden naar de rechter om financiële compensatie long covid

Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een financiële compensatie af te dwingen voor zorgpersoneel dat door long covid arbeidsongeschikt is geraakt. "De overheid weigert tot op heden hulp te bieden om de urgente financiële nood die bij deze zorgmedewerkers is ontstaan, weg te nemen", stellen de vakbonden.

Door lang aanhoudende coronaklachten zijn ongeveer duizend zorgmedewerkers hun baan kwijtgeraakt. Om dat verlies te compenseren moeten zij een bedrag krijgen van 22.839 euro, vinden FNV en CNV. Dat bedrag werd eerder uitgekeerd aan ander personeel met beroepsziekten, zoals mensen die longproblemen of kanker kregen door hun werkzaamheden.

Verder willen de bonden dat het kabinet binnen vier weken een instantie aanwijst, bijvoorbeeld het UWV, die de geëiste voorschotten gaat uitkeren.

De overheid is niet alleen moreel, maar ook juridisch verplicht deze zorgmedewerkers op korte termijn financieel tegemoet te komen.

FNV en CNV

Al sinds het uitbreken van de pandemie zijn er gesprekken tussen het ministerie van Volksgezondheid en de vakbonden over compensatie. Daar is nog geen concreet resultaat uit gekomen. Ook de brancheorganisaties in de zorg zijn bij die gesprekken, maar zij zijn niet direct betrokken bij het kort geding van de vakbonden.

"FNV en CNV vinden dat de overheid niet alleen moreel, maar ook juridisch verplicht is deze zorgmedewerkers op korte termijn financieel tegemoet te komen", aldus de bonden. Ook moest zorgpersoneel aan het begin van de coronacrisis doorwerken zonder goede persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. "Later bleek dat de staat al voor de uitbraak herhaaldelijk was gewaarschuwd, maar te laat en niet voldoende maatregelen trof", aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten niet te reageren op lopende juridische zaken. Er is vanuit het ministerie nog wel "de wens om tot een regeling te komen en daarover lopen de gesprekken met werkgevers nog".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl