De kinder-IC van het UMCG in Groningen
NOS NieuwsAangepast

Kuipers geeft ziekenhuizen nog één kans om keuze te maken over kinderhartcentra

De universitaire ziekenhuizen krijgen tweeënhalve maand om onderling te bepalen welke twee van de vier kinderhartcentra in Nederland dicht moeten. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid in een brief aan de Nederlandse Federatie Universitair Medisch Centra (NFU). Als ze er niet uitkomen, kiest Kuipers zelf.

Na een jarenlange discussie bepaalde Kuipers' voorganger De Jonge ruim een jaar geleden dat de centra voor gespecialiseerde hartzorg in Leiden en Groningen dicht moeten en dat die in Utrecht en Rotterdam open blijven. Het idee van de concentratie is dat de kwaliteit van zorg behouden blijft.

Maar de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) kraakte het kabinetsbesluit eind vorig jaar, omdat het de toegankelijkheid van zorg zou ondergraven in zowel Leiden als regionaal in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. De NZa noemde het "onwenselijk" om "onomkeerbare stappen" te nemen.

Kuipers ziet dat anders, en hoopt dat de ziekenhuizen er toch nog onderling uitkomen:

Kuipers: zorg concentreren echt nodig, nog één kans voor ziekenhuizen

Minister Kuipers vraagt nu dus aan de ziekenhuizen om zelf te kiezen welke van de twee centra mogen blijven. Volgens de minister moeten de uiteindelijke locaties "kunnen rekenen op draagvlak in het veld" en is daarom wenselijk dat de ziekenhuizen er onderling uitkomen.

Eerder lukte dat niet en Kuipers geeft ze nog één kans. Als de ziekenhuizen voor 1 april geen overeenstemming bereiken dan ziet de minister zich "genoodzaakt op korte termijn zelf deze keuze maken".

De minister stelt dat hij dan niet per se uitkomt bij hetzelfde besluit als zijn voorganger. "Nee, want ik heb nu een aanvullende impactanalyse", zegt hij in een toelichting, verwijzend naar het NZa-advies. In die analyse worden de gevolgen van sluitingen voor alle regio's uiteengezet. "Dus wat dat betreft is het dan echt terug bij af."

Handen ineen

Er wordt al zo'n dertig jaar gesproken over de concentratie van de zeer gespecialiseerde behandeling van complexe hartproblemen bij kinderen. Zowel de politiek als de betrokken bestuurders zijn het erover eens dat concentratie de beste gespecialiseerde behandeling kan opleveren. In tientallen rapporten wordt diezelfde conclusie getrokken.

Kuipers dringt er in zijn brief op aan dat de NFU er alles aan doet om tot een keuze te komen. "Er spelen tal van belangen, die soms zelfs het belang van de patiënt (de beste kansen om te overleven met een goede kwaliteit van leven) lijken te verdringen", schrijft de minister. "Ik wil alle betrokkenen dringend oproepen over hun schaduw heen te stappen en de handen ineen te slaan."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl