Leden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) in oktober voor het Paleis van Justitie
NOS Nieuws

Verbod op hulp bij zelfdoding wordt gehandhaafd

Het blijft verboden om iemand te helpen bij zelfdoding. De rechtbank in Den Haag heeft bezwaren die de Coöperatie Laatste Wil indiende tegen de huidige euthanasiewet afgewezen.

De vereniging voerde samen met 29 mede-eisers aan dat de huidige ruimte binnen de wet te klein is en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat onder meer dat "een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven" en dat "geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is".

De rechtbank gaat niet mee in de redenering van de belangengroep. Het recht van iemand om zelf te beslissen over het eigen levenseinde wordt beschermd door het genoemde verdrag, maar dit zelfbeschikkingsrecht gaat niet zo ver "dat er ook een recht bestaat om hulp bij zelfdoding te kunnen krijgen". Ook heeft de Staat geen verplichting om een "waardige zelfdoding" mogelijk te maken, luidt het vonnis.

De rechtbank wijst er ook op dat staten het recht op leven moeten beschermen. Dat betekent dat de staat zoveel mogelijk "moet voorkomen dat kwetsbare personen in een opwelling hun leven beëindigen". Met de bestaande euthanasieregels is "een goede afweging" gemaakt tussen de verschillende belangen.

De Coöperatie Laatste Wil vindt dat mensen zelf kunnen oordelen over de zin en kwaliteit van hun leven en dat ze niet afhankelijk moeten zijn van artsen voor euthanasie. In oktober maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het van plan is om tien mensen met banden met de coöperatie te vervolgen. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het verstrekken van een middel voor zelfdoding.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl