NOS Nieuws

Coöperatie bepleit voor de rechter versoepeling euthanasiewet

Als het aan Coöperatie Laatste Wil (CLW) ligt verdwijnt het verbod om iemand te helpen bij zelfdoding. Om dat voor elkaar te krijgen is er vandaag een rechtszaak van start gegaan, door het CLW samen met 29 mede-eisers aangespannen tegen de Nederlandse staat.

Het CLW vindt dat de houding van de Nederlandse regering niet strookt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zegt onder meer dat "een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven" en dat "geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is".

Euthanasie kan iemand alleen aanvragen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Na een lang traject moet een arts daar uiteindelijk goedkeuring voor geven.

Zelf beoordelen

Volgens het CLW moeten mensen in het algemeen zelf de zin en kwaliteit van hun leven kunnen beoordelen en zelf kunnen kiezen voor bewuste, gewilde levensbeëindiging. Nu zijn ze afhankelijk van het oordeel van artsen en de euthanasiewet.

Daarnaast wil de organisatie dat er een mogelijkheid komt om hulp te krijgen tijdens de euthanasie zonder dat diegene juridisch in de problemen komt. Op dit moment is het per wet verboden hulp te verlenen bij euthanasie.

Volgens de Staat is juist in de huidige wetgeving een balans tussen de plicht om het menselijk leven te beschermen, met name van kwetsbaren en wilsonbekwamen, en de "persoonlijke autonomie" bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

"De wetgever kan niet iedereen plezieren en moet keuzes maken. Dat die in concrete gevallen pijnlijk zijn, neemt niet weg dat de wet moet worden gehandhaafd", zei een van de raadslieden van de Staat volgens persbureau ANP.

'Discussie staat niet stil'

De Staat liet verder weten dat de discussie niet stilstaat, "maar een enkele oproep om iets te doen is niet voldoende voor aanpassing nu". Volgens de Staat is de hele kwestie niet iets voor de rechtszaal, maar een kwestie voor de politiek.

De rechtbank in Den Haag doet uiterlijk 14 december uitspraak in de zaak.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl