Minister Schouten voor Pensioenen (archief)
NOS Nieuws

Tweede Kamer 'overhoort' minister Schouten opnieuw over ingewikkeld pensioenstelsel

In de Tweede Kamer leven nog steeds veel vragen en ook onzekerheid over het nieuwe pensioenstelsel, vervat in de Wet toekomst pensioenen. Bij wijze van uitzondering debatteert de Kamer nu ook vandaag, op vrijdag. En maandag gaat het debat waarschijnlijk verder.

De Kamerleden hebben al vele uren met minister Schouten gesproken en heel veel schriftelijke vragen gesteld en antwoorden gekregen. Maar omdat het zo'n omvangrijke en ingewikkelde wet is met grote gevolgen voor ieders pensioen, willen de Kamerleden de wet nu stapje voor stapje doornemen. Deze artikelsgewijze behandeling van een wet komt bijna nooit meer voor.

Minister Schouten wordt per wetsartikel bevraagd door een groepje Kamerleden dat zich speciaal in dat onderwerp heeft verdiept. Zij zei bij wijze van grap aan het begin van het debat: "Het lijkt wel een overhoring."

Het oude pensioenstelsel moet op 1 januari 2027 zijn omgezet in het nieuwe stelsel. Dat lijkt heel ver weg, maar toch zit er tijdsdruk op het politieke besluit. De pensioenfondsen en verzekeraars willen eigenlijk over een maand al beginnen met de voorbereiding. Dat heeft minister Schouten inmiddels uitgesteld naar 1 juli volgend jaar.

Na de Tweede Kamer, die naar verwachting in de week voor Kerst over de wet stemt, moet ook de Eerste Kamer de wet nog bespreken en goedkeuren. Als de senatoren er net zo lang over doen, is de periode tot 1 juli erg krap.

De vragen die leven in de Kamer gaan onder meer over de vraag of het wel veilig is om de oude pot pensioengeld over te zetten in een nieuw systeem, en over de verdeling van het geld over de verschillende generaties.

Daarnaast leven er vragen over de inspraak die werknemers bij de omzetting krijgen en of zij wel begrijpen wat het nieuwe stelsel voor hen betekent. Zaken die daarbij spelen zijn het partnerpensioen, de risico's van beleggen en de technisch ingewikkelde wetteksten.

Partijen vragen zich ook af of de wet rekening houdt met de hoge inflatie van dit moment, en of de plannen mogelijk zijn gebaseerd op te optimistische rekensommen. Binnenkort liggen er weer nieuwe doorrekeningen op tafel.

Rol Eerste Kamer cruciaal

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben gezegd wel met de wet te kunnen instemmen. Maar deze partijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid.

Daarom wordt er ook nadrukkelijk gekeken naar PvdA en GroenLinks, die nog geen eindoordeel hebben gegeven. Deze partijen willen in ieder geval dat in het nieuwe pensioenstelsel meer mensen pensioen kunnen opbouwen.

Anderhalf miljoen werkenden hebben nu geen pensioenregeling. PVV en SP zijn sowieso tegen de wet. Zij vinden het nieuwe stelsel te risicovol.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl