NOS Nieuws

Eerste Kamer: kiezer krijgt meer invloed op waterschappen

De Eerste Kamer heeft een voorstel van GroenLinks en D66 aangenomen, waardoor kiezers meer invloed krijgen op de waterschappen. Er wordt fors gesnoeid in het aantal greserveerde zetels dat, ongeacht verkiezingsuitslagen, wordt toegewezen aan belanghebbenden. En het bedrijfsleven komt niet meer in aanmerking voor zo'n 'geborgde zetel'.

Nu zijn er nog zeven tot negen geborgde zetels per waterschap. Die worden toegewezen aan vertegenwoordigers van de landbouw, de natuurorganisaties of het bedrijfsleven. Na het aannemen van de initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66) moet het democratischer worden.

Er blijven nog vier geborgde zetels over: twee voor de landbouw en twee voor natuurorganisaties, zodat hun vaak tegengestelde belangen even goed vertegenwoordigd zijn. En het bedrijfsleven wordt voortaan uitgesloten. "Het is belangrijk dat burgers niet op achterstand worden gezet ten opzichte van bedrijven", vindt Bromet.

Het initiatiefvoorstel werd in de Eerste Kamer aangenomen na een hoofdelijke stemming: 37 senatoren waren voor, 32 tegen.

Op 15 maart zijn er, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen, weer waterschapsverkiezingen en het is de bedoeling dat de nieuwe wet dan al in werking is getreden. Dat is in deze tijd van droogte en andere klimaatproblemen belangrijk, zegt De Groot. "Bij grote belangen hoort een zo eerlijk mogelijke besluitvorming Met deze wet zetten we een historische stap richting meer democratisering in de waterschappen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl