Dijkverhoging en een nieuwe dijk langs de Maas in Limburg
NOS Nieuws

Nog een milieucrisis? Minister waarschuwt voor gevolgen slechte waterkwaliteit

Naast de stikstofcrisis waar Nederland nog steeds mee worstelt dreigt een tweede milieucrisis: de Nederlandse waterkwaliteit is niet op orde. Nederland gaat de Europese doelen die binnen vijf jaar bereikt moeten worden waarschijnlijk niet halen, schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Milieu aan de Kamer.

Dat kan straks "potentieel ingrijpende gevolgen" hebben voor projecten en besluiten, aldus Harbers. Er dreigen niet alleen Europese boetes, maar ook kunnen projecten en ontwikkelingen in de knel komen. Harbers verwacht niet dat hele sectoren op slot zullen moeten, zoals bij de stikstofcrisis.

Eerder schreven de ministers Staghouwer (Landbouw) en Van der Wal (Natuur) al aan de Kamer dat boeren waarschijnlijk niet alleen vanwege de stikstofproblemen met ingrijpende maatregelen te maken krijgen maar ook vanwege de slechte waterkwaliteit.

De waterkwaliteit is de afgelopen tijd erg achteruitgegaan. Ondanks maatregelen en extra geld om de problemen aan te pakken voorziet Harbers dat Nederland zijn zaak niet op tijd op orde heeft. Hij spreekt van een "stevige uitdaging".

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet al het grond- en oppervlaktewater in Europa in 2027 van goede kwaliteit zijn. Beken, sloten, meren, rivieren: ze moeten aan meerdere eisen voldoen. Zo zijn er voorschriften op het gebied van de waterkwaliteit voor planten en dieren maar ook normen voor giftige stoffen. Een sloot of meer voldoet pas aan de eisen als alle onderdelen in orde zijn.

Vanaf 2027 geldt dat waar een voorgenomen project of economische activiteit de kwaliteit van een beek of meer of ander water aantast, iemand het project via de rechter kan aanvechten.

'Vergelijkingen kloppen niet'

Op dit moment is er bijna geen enkel Nederlands water dat aan alle eisen voldoet, schrijft Harbers. Maar hij bestrijdt dat de Nederlandse waterkwaliteit in zijn geheel niet goed zou zijn. Ook vergelijkingen, waarbij Nederland er ten opzichte van andere landen slecht uit komt, kloppen volgens hem niet.

"Nederland kiest er steeds voor om zo volledig mogelijk te meten en te beoordelen en daarbij gebruik te maken van de meest recente normen. Dit geeft namelijk het beste weer welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Doordat sommige lidstaten hier andere keuzes in maken, wordt een vergelijking tussen lidstaten bemoeilijkt."

Harbers wijst er verder op dat alle maatregelen die genomen worden om de stikstofuitstoot te verminderen ook zullen helpen om de waterkwaliteit te verbeteren. De regeringspartijen spraken eerder af 25 miljard uit te trekken voor natuurverbetering.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl