NOS Nieuws

Rapport: maar 17 procent kleine wateren van goede kwaliteit

Van de 1100 kleine wateren in Nederland, zoals sloten, vijvers en kleine plassen, is maar 17 procent van goede kwaliteit. In de rest is de biodiversiteit niet op orde en zitten bijvoorbeeld te veel voedingsstoffen als nitraat en fosfaat.

Vrijwilligers voerden door het hele land metingen uit om de waterkwaliteit in kaart te brengen, Natuur & Milieu tekende de resultaten op. Het is voor de derde keer dat het onderzoek is uitgevoerd.

De eerdere twee edities lieten vergelijkbare resultaten zien. Naast de 17 procent kleine wateren van goede kwaliteit is het met 51 procent matig gesteld en met 32 procent zelfs slecht.

10 procent van de gemeten wateren ligt in de natuur, 27 procent in agrarisch gebied en 63 procent in bebouwd gebied. Het is volgens het onderzoek opvallend dat er weinig verschil in waterkwaliteit is tussen de verschillende typen gemeten water, ook het water in natuurgebieden is niet beter van kwaliteit.

Europese eisen

Een derde van het Nederlandse oppervlaktewater bestaat uit kleine wateren. In 2027 moeten al het grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit zijn, hebben de lidstaten van de EU afgesproken in de Kaderrichtlijn Water. Dat betekent dat er snel actie ondernomen moet worden om de kwaliteit te verbeteren, zegt Natuur & Milieu.

In de Volkskrant waarschuwen drie hoogleraren voor vergelijkbare problematiek als rond stikstof. De EU kan Nederland sancties opleggen als er niet op tijd aan de afspraken wordt voldaan. Ook achten ze het mogelijk dat de rechter de staat dwingt strengere maatregelen te nemen om aan de richtlijn te voldoen, zoals de rechter in eerdere zaken Nederland ook al verplichtte meer te doen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Uiteindelijk kan het probleem alleen opgelost worden door emissies van schadelijke stoffen aan te pakken, zegt hoogleraar waterkwaliteit Paul van den Brink tegen de krant. Die zijn veelal afkomstig uit de landbouw, maar boerenorganisaties vinden de eisen die gesteld worden aan waterkwaliteit te streng.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl