NOS Nieuws

Advies: maak switchen van studie voor mbo-studenten makkelijker

Het moet voor mbo-studenten makkelijker worden om te wisselen van studie. Dat is een van de adviezen van de Taskforce Doelmatigheid van het bedrijfsleven en beroepsonderwijs, die wil dat meer mensen kiezen voor een studie in de zorg of techniek.

Studenten die naar een andere opleiding willen, moeten bijvoorbeeld nu vaak opnieuw studiematerialen kopen. Dat kan een financiële drempel zijn.

Het advies is opgesteld omdat steeds minder mensen voor een mbo-studie kiezen. Ook doen studenten vaker een economische of administratieve studie, terwijl de arbeidsmarkt juist zit te springen om afgestudeerden in de zorg en techniek.

Maar of leerlingen daar rekening mee houden? We vroegen het aan ze:

Jongeren kiezen vooral een opleiding 'die bij ze past of die heel leuk lijkt'

"Dat komt deels door een oud beeld van hoe die studies zijn", zegt Lodewijk Asscher, die de taskforce leidt. "Ouders denken dat je een beroep moet hebben waar je een pak aanhebt, want dan verdien je meer. Terwijl in werkelijkheid er prachtige startsalarissen in de techniek en zorg zijn."

Volgens de Keuzegids 2022 zijn de beste startsalarissen in het mbo te vinden in de procestechniek (3493 euro) , vervoer (3146 euro) en verpleegkunde (3092 euro). Asscher wil dat potentiële mbo-studenten hierover meer voorlichting krijgen, van de basisschool tot aan het mbo zelf.

Ook voor scholen zelf moet het aantrekkelijker worden om studenten te laten switchen van studie. Zij lopen nu potentieel geld mis, omdat ze pas geld van de overheid krijgen als een student afstudeert. Daardoor is het voor hen ook verleidelijk om studies aan te bieden die populair zijn om zoveel mogelijk studenten te trekken.

"Daar zit een concurrentieprikkel in", zegt Asscher. "Maar het is niet altijd in het belang van de samenleving. Daarom moet je niet drie populaire studies naast elkaar openen, maar slim afspreken wie wat doet. Die opleidingen moet je dan zo goed mogelijk maken."

Het beroepsonderwijs wil daarover bindende afspraken gaan maken om dit in de toekomst te voorkomen. Daarbij gaan onafhankelijke experts toezien of scholen zich ook echt aan deze afspraken houden.

Minister Dijkgraaf (Onderwijs) kwam vorige maand al met een plan om de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarin maakt hij 33 miljoen euro extra per jaar vrij voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. Hij komt nog met een reactie op de adviezen van de taskforce.

Ook de bouw- en technieksector heeft recent een 'aanvalsplan' gelanceerd om iets te doen aan het grote tekort aan mensen. Zij willen onder meer statushouders en arbeidsmigranten de 60.000 onvervulde vacatures laten invullen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl