Leerlingen op de basis- en de middelbare school vinden het vooral lastig om rekenen en wiskunde weer op te pakken
NOS Nieuws

Leerachterstanden door corona nog niet weg, rekenen en wiskunde lastig

Leerlingen op de basisschool en de middelbare school hebben hun tijdens de coronacrisis opgelopen leerachterstand nog niet helemaal weggewerkt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat kinderen op de basisschool wel weer op het vereiste niveau begrijpend lezen. Opvallend is dat het Engels van middelbare scholieren beter is dan voor de twee jaar durende pandemie.

Maar op het gebied van rekenen en wiskunde blijkt het veel lastiger te zijn om de achterstand bij te spijkeren. "Leerlingen hebben moeite om tot leren te komen, ze zijn minder gemotiveerd en hebben moeite met plannen", citeren onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf de conclusies van de onderzoekers.

Online

In 2020 en 2021 heeft het kabinet twee keer de scholen gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Leerlingen kregen lange tijd online les en dat leidde tot zo'n grote leerachterstand dat ook examens gemakkelijker zijn gemaakt.

Het kabinet heeft tot 2024-2025 in totaal 8,5 miljard euro uitgetrokken om de leerachterstanden in te halen. Met allerlei onderzoeken wordt nagegaan of de inzet van het geld effect heeft.

De ministers spreken van een "divers beeld". Er zijn positieve ontwikkelingen, zoals de vooruitgang bij begrijpend lezen van basisschoolleerlingen en de verbetering van het Engels in de onderbouw van de middelbare school. Maar ondanks de extra inspanningen van scholen en de inzet van deskundigen blijken de achterstanden te zijn toegenomen bij spelling in het basisonderwijs, rekenen en wiskunde bij de kinderen van 4 tot 18 jaar en Nederlands op de middelbare school.

Vervolgstof

Sommige achterstanden zijn gemakkelijker weg te werken door extra vlieguren te maken dan andere, staat in de brief aan de Tweede Kamer. Bij wiskunde is dat bijvoorbeeld moeilijker. Als een leerling de basis niet begrijpt, is het lastig om de vervolgstof onder de knie te krijgen.

Uit onderzoek blijkt ook dat scholen bezorgd zijn over het welbevinden van de leerlingen en de studenten. Vooral meisjes op de middelbare school zitten niet lekker in hun vel. Ze ervaren een zware prestatiedruk. Met speciale trainingen en lessen proberen scholen hier wat aan te doen. Ook studenten kampen met "hardnekkige" mentale problemen.

De ministers constateren dat de impact van corona op de leerprestaties en het mentale welbevinden groot is. "De vertragingen zijn op sommige gebieden hardnekkig." De inzet van de 8,5 miljard euro is hard nodig, concluderen ze in hun Kamerbrief.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl