Door corona zijn de basis- en middelbare scholen gesloten
NOS Nieuws

Achterstand scholier en student duurt jaren, extra hulp met Nationaal Programma

Alle Nederlandse leerlingen en studenten krijgen extra tijd en steun om door corona opgelopen leerachterstand in te halen. Er komt een 'Nationaal Programma Onderwijs na Corona' om de achterstand op de langere termijn op te vangen, zo heeft minister Slob aangekondigd.

Het kabinet denkt dat de achterstand van leerlingen en studenten te groot is om op korte termijn bij te spijkeren. Dus is een meerjarige aanpak nodig met allerlei vormen van ondersteuning. Kinderen en scholen moeten ook, schrijft Slob, "de nodige rust, ruimte en tijd krijgen". Dit betekent dat leerlingen geen stress moeten hebben over het snel wegwerken van hun gemiste kennis.

"Richting leerlingen moeten we rust uitstralen en ze voldoende tijd geven", stelt de minister van Onderwijs. "Deze tijd is er ook: genoeg tijd om achterstanden in een realistisch tempo in te halen en zo weer 'bij de les' te zijn."

'Kansrijke advisering'

Het ministerie van Onderwijs heeft nu al een programma om de gevolgen van het coronavirus op hun leerprestaties te verkleinen. De meeste aandacht gaat nu naar leerlingen in groep 8 en eindexamenklassen.

Leraren in groep 8 worden gevraagd een "kansrijke" advisering voor het voortgezet onderwijs te geven. Dat betekent dat een leraar niet alleen kijkt naar de huidige schoolprestaties, maar naar het niveau over een langere periode. Eindexamenleerlingen kunnen nu wel deels naar school en krijgen meer kansen om hun diploma te halen.

Sporen

Voor de periode ná corona wordt met scholen en gemeenten een pakket samengesteld, maar dat is nu nog niet heel concreet. In februari wil Slob meer details geven over het Nationaal Programma Onderwijs na Corona. Slob maakt zich grote zorgen over de effecten van de coronamaatregelen op leerlingen.

"We zien de sporen die de coronacrisis trekt in onze samenleving, al helemaal bij leerlingen en jongeren. Niet alleen in hun ontwikkeling, maar ook in hun welbevinden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl