De verkoop van lachgas op het Leidseplein
NOS NieuwsAangepast

Politie blij met verbod lachgas, 'grond om door te pakken'

De politie is blij met het aangekondigde verbod op het recreatieve bezit van lachgas. Vanaf 1 januari staat het gas, dat populair is onder jongeren, op de lijst met verboden middelen. Daarmee worden het bezit en de verkoop ervan illegaal, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Politievakbond ACP noemt het verbod "een extra handvat om te kunnen handhaven". Een woordvoerder vervolgt: "Agenten zien vaak overlastmeldingen veroorzaakt door lachgas. Nu is er vaak geen grond om door te pakken, maar straks met het verbod wel."

Ook de korpsleiding van de Nationale Politie verwelkomt het verbod om die reden, net als de Nederlandse Politiebond.

Het gebruik van het middel leidt volgens de politie tot gevaarlijke situaties in het verkeer. "In het verkeer kan het gebruik van lachgas tot levensgevaarlijke situaties leiden. Er zijn ook al dodelijke ongelukken gebeurd die direct gerelateerd zijn aan lachgas", zegt een woordvoerder van de korpsleiding.

Uit een inventarisatie gedaan in 2021 bleek dat de laatste jaren tientallen doden en honderden gewonden zijn gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was.

De Branchevereniging Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers is juist fel gekant tegen de nieuwe wet. "Er is natuurlijk wel een probleem met lachgas, laten we eerlijk zijn. Het moet gereguleerd worden, dat roepen we al jaren. Maar strenge regels zouden beter werken dan een verbod."

Langer op kabinetsagenda

Een verbod op het bezit en verhandelen van lachgas stond al jaren op de agenda van het kabinet. Dat wilde het middel, dat in de horeca gebruikt wordt in de slagroomspuit, sinds 2019 op de Opiumlijst hebben. De Tweede en Eerste Kamer gingen daarmee al akkoord.

Afgelopen juli boog de Raad van State, die het kabinet adviseert over nieuwe wetten, zich over het wetsvoorstel. De Raad concludeerde toen dat het kabinet beter moest onderbouwen waarom plaatsing op de Opiumlijst noodzakelijk is om het gebruik terug te dringen.

Ook vroeg de Raad van State zich af of het onderscheid tussen recreatief gebruik en medisch gebruik wel duidelijk genoeg was omschreven.

Toch zet het kabinet het wetsvoorstel nu alsnog door. "Vanwege de grote risico's van lachgasgebruik en de noodzaak van het verbod, acht het kabinet het juist belangrijk om het lachgasverbod zo snel mogelijk in werking te laten treden", schrijft het kabinet vandaag. Volgens minister Yeşilgöz (Justitie) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) leidt het gebruik van het middel tot "enorme gezondheidsrisico's".

Ook zegt het kabinet dat voldoende duidelijk is wanneer lachgas straks wel en niet gebruikt mag worden. Zo blijft het gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden toegestaan, en mag het ook voor voedingsmiddelen worden gebruikt. Wat dit concreet betekent voor bijvoorbeeld de horeca, fabrikanten en groothandelaren moet de komende tijd worden bekeken, zeggen Yeşilgöz en Van Ooijen.

De Branchevereniging Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers reageert: "Het kabinet legt het advies van de Raad van State naast zich neer. We hebben meerdere keren pogingen ondernomen om in gesprek te blijven, we zullen het nu aan rechter moeten voorleggen." Hoe dat vorm gaat krijgen, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de branchevereniging komt er een kort geding."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl