Een huisartsbezoek
NOS Nieuws

Zorgpremies grote vier verzekeraars bekend: tussen de 138 en 142 euro

De vier grote zorgverzekeraars hebben de premie voor de basisverzekering bekendgemaakt. Per maand gaan mensen voor de meest gangbare verzekering tussen de 3,75 en 9,30 euro meer betalen. De premies liggen daarmee tussen de 138,25 en 141,95 euro per maand.

De verzekeraars zeggen dat de premies omhoog moeten vanwege stijgende lonen en hogere kosten. En ook de vergrijzing speelt mee. Ouderen hebben in de regel meer zorg nodig dan jongeren.

Basisverzekering van de vier grootste verzekeraars

Zorgpremie 2023 Stijging t.o.v. 2022
VGZ 141,95 euro 9,30 euro
Menzis 141,25 euro 8,00 euro
Zilveren Kruis 138,95 euro 7,50 euro
CZ 138,25 euro 3,75 euro

"We begrijpen dat dit een fors bedrag is", zegt Frank Elion van VGZ over de stijging. "Zeker in een tijd waarin het leven al snel veel duurder wordt. Toch is dit helaas niet te vermijden."

Verzekeraars moeten uiterlijk vandaag hun premie bekendmaken. Klanten kunnen nu tot 31 december hun verzekering opzeggen en hebben tot 31 januari om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Zorgtoeslag fors hoger

Overigens gaat de maximale zorgtoeslag volgend jaar fors omhoog met circa 35 euro per maand naar 154 euro. Het kabinet doet dat om de koopkracht van vooral de lagere inkomens te ondersteunen.

In 2022 krijgen alleenstaanden met een inkomen tot 22.000 euro het maximale bedrag. Dat loopt dan stapsgewijs terug. Vanaf een inkomen van 32.000 of meer krijg je geen toeslag. Het kabinet moet de precieze inkomensgrenzen voor 2023 nog bekendmaken, maar die zullen vergelijkbaar zijn.

Wat verandert er nog meer?

Vanaf 2023 mogen zorgverzekeraars geen collectiviteitskorting meer geven op de basisverzekering. Het idee hierachter was ooit dat de zorgverzekeraar een korting kon geven als een hele groep zich aanmeldt.

Maar daar wilde de regering vanaf. "De premie wordt eerst verhoogd voor iedereen en vervolgens krijgt een bepaalde groep verzekerden dit terug alsof het een korting is. Zo betaalt de ene groep verzekerden voor de korting van een andere groep", aldus het toenmalige kabinet bij de aankondiging van de afschaffing in 2020.

In dat jaar was de maximale korting al verlaagd van 10 naar 5 procent. Volgend jaar wordt die dus helemaal afgeschaft. Het eigen risico verandert volgend jaar niet en blijft 385 euro. Al sinds 2016 staat het op dat bedrag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl