Minister Weerwind tijdens een jeugdzorgdebat in september
NOS Nieuws•

Jeugdzorg Nederland kritisch over nieuw plan van aanpak van het kabinet

Branchevereniging Jeugdzorg Nederland reageert teleurgesteld op nieuwe plannen van het kabinet voor de sector. In een Kamerbrief schreven minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen vandaag over de aanpak van de crisis in de jeugdbescherming. Twee maanden geleden was de Tweede Kamer kritisch over hun eerste plan van aanpak.

In de brief staat dat kinderen die een jeugdbeschermingsmaatregel van de rechter krijgen opgelegd, voorrang moeten krijgen op kinderen die minder zware jeugdhulp nodig hebben. De bewindslieden roepen gemeenten en aanbieders van jeugdzorg op "om hier onmiddellijk invulling aan te geven".

Het kabinet neemt ook maatregelen om de instroom van kinderen in de jeugdbescherming te beperken. Bij complexe vechtscheidingen of opvoedproblemen die worden veroorzaakt door hoge schulden of verslaving wordt nu nog te vaak jeugdbescherming ingeschakeld, vinden de bewindslieden. Door eerder hulp en ondersteuning te bieden, kan een beroep op jeugdbescherming worden voorkomen, schrijven Weerwind en Van Ooijen.

Toekomst vs. heden

Jeugdzorg Nederland vindt de plannen niet toereikend. "De nieuwe brief staat vol voorstellen over het uitbreiden van proeftuinen, het geven van workshops en lezingen, kleinschalige pilots en plannen die in de loop van 2023 volgen", zegt bestuurslid Arina Kruithof. Op zichzelf allemaal prima plannen, maar ze gaan over de toekomst terwijl er juist nu iets moet gebeuren."

In maart protesteerde de sector op het Malieveld in Den Haag:

Jeugdhulpverleners demonstreren: 'De groep moet soms zomaar een dag dicht'

De problemen in de jeugdzorg zijn schrijnend: kinderen die te lang op wachtlijsten staan, een gebrek aan hulpverleners en een hoge werkdruk. In september vroegen de Inspectie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd "met klem" om maatregelen, "omdat de overheid faalt bij haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen". Zo zou het nog steeds vaak lang duren voordat kinderen de hulp krijgen waar zij recht op hebben.

Volgens Jeugdzorg Nederland zijn kwetsbare gezinnen nog steeds de dupe, "omdat het Rijk en de gemeenten de oplossingen weer op de lange baan schuiven, terwijl het water de sector aan de lippen staat".

Kamerleden teleurgesteld

Ook Kamerleden van onder meer SP, PvdA en GroenLinks zijn kritisch over de nieuwste plannen van het kabinet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl