NOS Nieuws

Stakingen jeugdbeschermers van start: 'Het is elke dag schipperen'

Jeugdbeschermers starten vandaag met stakingsacties om aandacht te vragen voor de te hoge werkdruk. Doordat er te veel jongeren per jeugdbeschermer zijn, kan de benodigde begeleiding niet geboden worden, stelt FNV Jeugdzorg.

Een aanzienlijk deel van de jeugdbeschermers zal de telefonische diensten inkorten waarin vragen kunnen worden gesteld door jongeren, ouders of andere instanties. Als het kabinet binnen twee weken niet aan de opgelegde eisen van FNV Jeugdzorg voldoet, volgen er verdergaande acties.

Het inkorten van de telefonische dienst moet ertoe leiden dat de werkdruk van jeugdbeschermers afneemt. Door een hoge uitstroom is het aantal jeugdbeschermers de laatste jaren afgenomen. Het aantal jongeren per jeugdbeschermer, de 'caseload' genoemd, is daardoor toegenomen.

"Het is elke dag schipperen", zegt Hanneke Drevel, jeugdbeschermer in Groningen. "Ik moet elf jongeren begeleiden in een 22-urige werkweek." Onderzoek heeft uitgewezen dat een jeugdbeschermer in een 36-urige werkweek voor goede zorg maximaal dertien jongeren onder zich kan hebben.

"Je hebt tijd nodig om goed contact te kunnen leggen en om uit te leggen hoe we de situatie willen aanpakken", vervolgt jeugdbeschermer Drevel. "Die tijd hebben we nu niet. Dit levert onrust op bij jongeren en ouders en het zorgt ervoor dat zij hun motivatie verliezen om mee te werken."

De sector moet aantrekkelijker

Sinds de aangepaste invulling van de jeugdzorg in 2015 zijn de werkomstandigheden van jeugdbeschermers verslechterd. Dat komt door een hoog ziekteverzuim en een grote uitstroom van jeugdbeschermers, terwijl het aantal jongeren dat hulp geboden moet worden, haast gelijk is gebleven. Inspecties concluderen meermaals dat kinderen in hun ontwikkeling worden bedreigd.

FNV Jeugdzorg stelt dat de branche aantrekkelijker gemaakt moet worden om de problemen op te lossen. Minder jongeren per jeugdbeschermer en minder administratief werk zal hiervoor zorgen. Actie van het kabinet is vereist, stelt de FNV.

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Jeugd en Preventie) werken aan een plan om de situatie van de jeugdbeschermers op korte termijn te verbeteren. Een van de maatregelen houdt in dat er vanuit het Rijk 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de sector.

FNV Jeugdzorg meent dat dit bedrag veel te laag is om acceptabele werkomstandigheden te scheppen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl