NOS NieuwsAangepast

Onderwijsraad wil veel meer aandacht voor taal- en rekenonderwijs

Tijdens de pabo-opleidingen moeten toekomstige leerkrachten strenger worden getoetst op taal-en rekenvaardigheden. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad. De Tweede Kamer had om advies gevraagd omdat de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs in het onderwijs al jaren tekortschiet.

Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van jongeren terugloopt, ook op de opleidingen. Uit het internationale onderzoek PISA blijkt dat van de 15-jarigen 24 procent het minimale niveau bij lezen niet haalt en 16 procent niet bij wiskunde. In het basisonderwijs halen kinderen het streefniveau voor taal en rekenen op veel onderdelen niet.

"Het belang van taal en rekenen kan niet worden overschat", zegt voorzitter van de Onderwijsraad Edith Hooge. "Als je dat niet goed kunt, kun je niet goed meekomen in andere vakken. En ook later in de samenleving is het moeilijk om mee te doen."

Om te zorgen dat het onderwijs in taal en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de Onderwijsraad om leraren in spe al tijdens de lerarenopleidingen vaker te toetsen op hun eigen taal- en rekenvaardigheid, niet alleen aan het begin, maar ook aan het eind van de opleiding. Dat zou een centrale landelijke examinering moeten zijn, als het aan de Onderwijsraad ligt.

Professionaliseren

Schoolbesturen moeten er daarna voor zorgen dat leerkrachten zich blijven professionaliseren. De overheid zou heldere doelen moeten vastleggen wat kinderen op bepaalde momenten moeten kunnen.

Ook bij andere schoolvakken zouden leerkrachten aandacht moeten hebben voor rekenen en taal. "Taal- en rekenles zou niet alleen als aparte vakken moeten worden gegeven", aldus Hooge. "Besteed bij andere vakken ook tijd aan leren lezen, of bijvoorbeeld het lezen van grafieken. Je zou de hele dag door op school dingen moeten leren over taal en rekenen."

"Om het duurzaam te verbeteren, is een ander perspectief nodig. We moeten verder kijken dan de kwaliteit van geïsoleerde taal- en rekenlessen. We moeten aanhoudend focussen op de beheersing van taal en rekenen van leerlingen en studenten. Zodat er niet steeds weer kostbare hersteloperaties nodig zijn."

Volgens Hooge komen de zorgen over taal en rekenen "elke tien tot vijftien jaar aan de orde en dan worden er verbeterplannen geïntroduceerd". Ze wil nu dat het breed wordt aangepakt, "dus met goede methoden, bekwame leraren en goed onderwijs in de hele school".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl