NOS NieuwsAangepast

Onderzoek: slachtoffers toeslagschandaal niet extra gedupeerd door jeugdbescherming

Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal hebben vaker te maken gekregen met kinderbeschermingsmaatregelen dan niet-gedupeerde gezinnen, maar dat kwam vooral door andere omstandigheden. Dat blijkt uit een rapport van het CBS, dat onderzoek deed op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire hadden een grotere kans dat hun kind of kinderen onder toezicht of voogdij werden geplaatst dan niet-gedupeerden, maar dat kwam door andere kenmerken en omstandigheden. Het CBS stipt aan dat ze relatief vaak deel uitmaakten van een eenoudergezin, een laag inkomen hadden of dat de ouders niet in Nederland geboren zijn.

Het CBS keek naar elf kenmerken die samenhangen met zowel de kans om gedupeerd te raken als met de kans om te maken te krijgen met een kinderbeschermingsmaatregel. Door deze specifieke kenmerken raakten de gezinnen net zo vaak in de problemen met de jeugdbescherming vóór als tijdens de toeslagenaffaire.

  • NOS
    Grafiek CBS kinderopvangtoeslagenaffaire
  • NOS
    Grafiek CBS kinderopvangtoeslagenaffaire

Er zijn door het onderzoeksbureau geen aanwijzingen gevonden dat de gezinnen extra vaak in aanraking zijn gekomen met de kinderbescherming als gevolg van de toeslagenaffaire.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens van 4100 huishoudens die van 2012 tot en met 2018 gedupeerd zijn geraakt en waarvan de dossiers behandeld zijn door de Belastingdienst. Het CBS keek daarbij naar het totaal van jeugdbeschermingsmaatregelen die door de kinderrechter zijn opgelegd.

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport. Hij zegt Kamerleden halfjaarlijks op de hoogte te houden over de resultaten en vervolgstappen in dit dossier.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl