Ter illustratie: kantoorgebouwen op de Amsterdamse Zuidas
NOS Nieuws

Helft kantoorgebouwen voldoet niet aan energiezuinige norm

Ongeveer de helft van de kantoren in Nederland voldoet nog niet aan de norm voor energiezuinigheid. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. A++ is het beste label, G het slechtste.

Dat gaat niet lukken, schrijft minister voor Volkshuisvesting De Jonge aan de Tweede Kamer. Van de kantoren voldoet nu 50 procent, terwijl 39 procent nog geen label heeft en 11 procent een label D, E, F of G heeft. De minister verwacht dat ruim de helft van de kantoren op 1 januari het juiste label heeft.

Vooral kleine maatschappelijke organisaties, zoals culturele instellingen, sportverenigingen en dorpshuizen lopen achter met verduurzamen. "Het is voor deze groep lastig te bepalen welke maatregelen verstandig zijn om te nemen en hoe die te financieren", schrijft De Jonge.

Zo'n honderd organisaties met veel vastgoed krijgen uitstel, mits ze een plan hebben om hun gebouwen de komende jaren wel duurzamer te maken. Andere kantoren zullen gewoon aan de verplichting moeten voldoen. De Jonge dringt er bij gemeenten op aan om te handhaven. In het uiterste geval kan een kantoorpand worden gesloten.

Overheidsgebouwen

Uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat ook minstens 275 overheidsgebouwen nog niet aan de norm voldoen. Ze hebben energielabel D of lager. Vijf jaar geleden is in het Bouwbesluit vastgelegd dat ze vanaf 1 januari minimaal label C of hoger moeten hebben.

De gegevens zijn afkomstig uit openbare data van de rijksoverheid. In totaal staan 2707 gebouwen in het bestand. Van 918 gebouwen is niet bekend welk energielabel ze hebben, van 1789 wel. Van die 1789 gebouwen voldoen er 277 niet aan de norm van label C of beter.

Overheidskantoren met te laag energielabel

Kantoorgebouwen met te laag energielabel
Label D 107 kantoorgebouwen waarvan 9 rijksmonument
Label E 48 kantoorgebouwen waarvan 6 rijksmonument
Label F 40 kantoorgebouwen waarvan 6 rijksmonument
Label G 82 kantoorgebouwen waarvan 26 rijksmonument

Rijksmonumenten hebben een ontheffing: zij hoeven niet per 1 januari 2023 te voldoen aan de Label C-of-hoger-norm.

Overigens geldt de bepaling voor álle kantoorgebouwen, ook die van bedrijven. Dat zijn er zo'n 65.000. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schatte al dat ruim de helft van deze kantoren niet klaar is voor label C. In Amsterdam voldoet ruim 70 procent niet aan de norm, de meldde de gemeente eerder.

Onder de overheidsgebouwen die niet voldoen aan de norm vallen 23 gemeentehuizen en 7 bibliotheken, maar vooral de politiepanden springen eruit: achttien daarvan hebben zelfs het slechtste label G.

Sprong naar energie-neutraal

De politie erkent dat ongeveer 1 op de 5 panden nog niet aan de vereisten voldoet. In totaal gaat het om 91 gebouwen, zoals politiebureaus en kantoren. Volgens de politie is het niet gelukt om alle gebouwen op tijd te verduurzamen, omdat het aantal panden daarvoor simpelweg te groot is.

"Bij de vorming van de nationale politie tien jaar geleden verkeerden veel van onze 500 gebouwen in slechte staat", zegt een woordvoerder. "Bij gebouwen die sindsdien zijn gerenoveerd, maken we meteen een grote sprong naar bijna of volledig energieneutraal."

Op veel gebouwen liggen inmiddels zonnepanelen en is er energiezuinige verwarming en koeling. De politie streeft ernaar de CO2-uitstoot in 2030 met 60 procent te hebben verminderd. De gebouwen die per 1 januari nog niet aan de norm voldoen, blijft de politie gewoon gebruiken. "Deze zullen zo snel mogelijk en zeker in de komende jaren alsnog worden aangepakt ", zegt de politie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl