NOS Nieuws

Politiebonden openen meldpunt voor discriminatie en racisme in het korps

Politiemensen die zich gediscrimineerd voelen op hun werk kunnen dat voortaan melden bij het Gezamenlijk Meldpunt Discriminatie. De politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe hebben dat meldpunt in het leven geroepen om te inventariseren hoe wijdverbreid discriminatie is binnen het korps en of er genoeg wordt gedaan om het uit te bannen.

De vakbonden roepen politiemensen op misstanden altijd te melden, ook als ze niet zelf slachtoffer zijn geworden, maar hebben gezien dat iemand anders wordt gediscrimineerd.

Onder meer naar aanleiding van de documentaire De blauwe familie besloot de landelijke korpsleiding racisme en discriminatie strenger aan te pakken en mensen die zich eraan schuldig maken vaker te bestraffen en zo nodig te ontslaan. In de documentaire vertellen politiemensen hoe ze slachtoffer zijn geworden van uitsluiting, racisme en discriminatie en hoe ze worden weggepest of ontslagen.

Handhaving

De korpsleiding erkende dat het een groot probleem is gaf een verklaring uit dat hiervoor geen plaats is binnen de politie en dat er streng tegen zal worden opgetreden.

Inmiddels is een landelijk coördinator aangesteld om de misstanden aan te pakken en komen er handleidingen voor leidinggevenden op het gebied van preventie, signalering en omgaan met mensen die zich met klachten melden.

Personeel dat geconfronteerd wordt met misstanden kan dat volgens de politie melden bij leidinggevenden, vertrouwenspersonen of de landelijke ombudsfunctionaris. Ook er is een Luisterend Oorlijn gestart voor politiepersoneel en hun gezinsleden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl