Protest bij de aankomst van de koning, eergisteren in Nijmegen
NOS Nieuws

Peiling Ipsos: slechts 51 procent van Nederland steunt monarchie

Waar in het voorjaar 58 procent van de Nederlanders vond dat Nederland een monarchie moet blijven, is dat nu - in het najaar - 51 procent. Dat bleek gisteren uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de pro-republikeinse vereniging Republiek, die voorheen het Republikeins Genootschap heette.

Ook bij de Koningsdagpeiling die Ipsos jaarlijks uitvoert in opdracht van de NOS bleek al dat het draagvlak voor de monarchie onder druk staat. Destijds steunde voor het tweede jaar op rij 58 procent van de Nederlanders de monarchie. In 2020 stond nog bijna driekwart van de Nederlanders achter de monarchie.

Ipsos heeft nu in opdracht van Republiek dezelfde representatieve steekproef toegevoegd aan de nieuwste Politieke Barometer van het onderzoeksbureau, ditmaal afgenomen in de dagen na Prinsjesdag. Uit de resultaten valt onder meer opnieuw op te maken dat vooral 55-plussers voor het behoud van de monarchie zijn. 62 procent van die groep gaf dat ditmaal aan. In de leeftijdsgroep tussen de 18 en 54 is dat 43 procent.

47 procent voor erfopvolging

Een verklaring voor de verschillen tussen de twee peilingen valt niet uit de resultaten van de enquête op te maken. Vereniging Republiek denkt dat het mede komt door de verhoging van de uitkering van de koning en zijn gezin, die kort voor Prinsjesdag bekend werd.

Verder blijkt dat het aandeel ondervraagden dat voorstander is van erfopvolging, waarbij het oudste kind van de monarch automatisch troonopvolger wordt, in het najaar op 47 procent staat. Rond Koningsdag was dat 51 procent.

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en de tevredenheid over zijn functioneren, waarover met Koningsdag wel altijd vragen worden gesteld, zijn niet meegenomen in deze peiling.

Steun voor republiek ongeveer gelijk

De steun voor een republiek in Nederland is al enkele jaren gelijk rond de 25 procent. Ook dit jaar is het 26 procent, ten opzichte van 24 procent in april. Republiek denkt dat weinig mensen zich een beeld kunnen vormen van hoe het land eruitziet zonder koning.

Op de vraag wat voor staatshoofd Nederland zou moeten hebben als Nederland een republiek zou zijn, zegt 32 procent geen mening te hebben. 30 procent wil een ceremonieel presidentschap zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Een kleinere groep zou voorstander zijn van een republiek zonder president (20 procent), zoals in Zwitserland, of een republiek met een president met politieke macht (17 procent), zoals in de VS.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl