De Miljoenenota wordt op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer
NOS NieuwsAangepast

De belangrijkste plannen uit de uitgelekte Miljoenennota

Vier dagen voor de officiële presentatie van de kabinetsplannen voor het volgend jaar op Prinsjesdag is de Miljoenennota uitgelekt. Onder meer de NOS heeft de nota in handen.

Hieronder een greep uit de cijfers en plannen voor 2023.

De economische cijfers

Het kabinet gaat volgend jaar 395 miljard euro uitgeven, en er komt 366,4 miljard euro binnen. Het kabinet verwacht een economische groei van 1,5 procent, voor dit jaar wordt nog uitgegaan van 4,6 procent.

Koopkrachtmaatregelen voor meer inkomen

Het kabinet trekt 17,2 miljard euro extra uit om de koopkracht te verbeteren. De oorlog in Oekraïne heeft de energieprijzen opgestuwd, maar ook de boodschappen zijn veel duurder geworden.

Dus gaat het minimumloon met 10 procent omhoog, waardoor ook de gekoppelde uitkeringen zoals de AOW stijgen.

De huurtoeslag gaat structureel omhoog met een bedrag van 16,94 euro per maand. De zorgtoeslag wordt eenmalig verhoogd met 412 euro.

Ouders met kinderen kunnen rekenen op een hoger kindgebonden budget; het bedrag voor het derde kind gaat omhoog, het wordt gelijk aan het bedrag voor het tweede kind. Verder kunnen alleenstaande ouders ook nog op een extraatje rekenen, maar daar zijn nog geen exacte bedragen van bekend. Uitwonende studenten kunnen rekenen op 165 euro extra per maand.

Het tarief van de eerste inkomstenbelastingschijf wordt verlaagd met 0,11 procentpunt.

Lagere energierekening

Om de energierekening binnen de perken te houden is een verlaging van de energiebelasting aangekondigd. De tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns wordt verlengd tot in ieder geval juni 2023. En er komt een energietoeslag van 1300 euro voor kwetsbare huishoudens.

Kosten Oekraïne, opvang ontheemden

Nederland trekt ruim 3,9 miljard euro uit voor steun aan Oekraïne. Het gaat om zowel militaire als humanitaire ondersteuning (70 miljoen euro), maar de opvang van Oekraïense vluchtelingen is de grootste post: 2,6 miljard euro. Daarvoor werd dit jaar nog 503 miljoen euro uitgetrokken.

Tot 2027 is ruim 1 miljard euro voor de crisisopvang voor asielzoekers en de huisvesting en inburgering van statushouders uitgetrokken.

Extra geld voor kansenongelijkheid, leraren en 'leengeneratie'

Het kabinet maakt zich zorgen over de 'dalende trend' in de onderwijsprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs. Er komt 1 miljard extra voor de aanpak van kansenongelijkheid, 1 miljard voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en ook eens 800 miljoen extra voor goede leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners.

Ook is er nog 1 miljard euro uitgetrokken voor een betere tegemoetkoming voor de studenten die 'geen recht hebben gehad op de basisbeurs'.

Criminaliteit

Voor maatregelen die moeten voorkomen dat kwetsbare jongeren in de criminaliteit belanden trekt het kabinet in 2023 100 miljoen euro uit. Eenzelfde bedrag staat in de uitgelekte Miljoenennota gereserveerd voor een efficiëntere bestrijding van drugscriminaliteit.

Meer geld naar Koninklijk Huis

De NOS heeft ook de begroting voor het Koninklijk Huis ingezien. De leden van het Koninklijk Huis, - koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix - krijgen voor hun inkomen, hun personele en materiële kosten rond de 450.000 euro meer in 2023.

Hun salaris stijgt, zoals al jaren gebeurt, mee met de salarisstijgingen van de rijksambtenaren en de vicevoorzitter van de Raad van State. Prinses Amalia heeft aangegeven van haar inkomen af te zien zolang ze nog studeert.

Uit de begroting blijkt verder dat er voor vluchten door leden van het Koninklijk Huis net zoveel is ingeboekt als vorig jaar: 880.000 euro.

Defensie, klimaat en corona

Verder gaan de defensie-uitgaven, zoals eerder aangekondigd, naar 2 procent van het bbp en daarmee is circa 5 miljard euro gemoeid.

Ondanks de miljarden euro's die er naar de reparatie van de koopkracht gaat, blijft het kabinet investeren in het Klimaatfonds, voor het stimuleren van de productie van duurzame waterstof (145 miljoen euro), wind op zee (180 miljoen) en warmtenetten (200 miljoen).

Ook in 2023 wordt er geld vrijgemaakt voor maatregelen om het coronavirus te beteugelen; in totaal is daar 5,2 miljard euro voor uitgetrokken.

Voor het Caribisch gebied komt 16 miljoen euro extra beschikbaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl