NOS Nieuws

Kabinet komt met extra geld, Jeugdzorg teleurgesteld

Het kabinet trekt de komende drie jaar 40 miljoen euro extra uit om de acute problemen in de jeugdbescherming aan te pakken, schrijven minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Jeugd en Preventie) aan de Tweede Kamer. Jeugdzorg Nederland vindt dat er meer nodig is om de problemen aan te pakken.

De organisatie zegt teleurgesteld te zijn dat het kabinet niet overgaat tot een echte crisisaanpak van de problemen. "Er moet onmiddellijk iets gebeuren" schrijft de organisatie. De oplossingen waar het kabinet nu mee komt schieten te kort of worden te veel vooruitgeschoven, aldus Jeugdzorg.

Kinderen die te lang op wachtlijsten staan, een gebrek aan hulpverleners, een te hoge werkdruk, de problemen in de jeugdbescherming zijn schrijnend. Kinderen die wegens een onveilige thuissituatie onder toezicht worden gesteld of zelfs uit huis worden geplaatst worden geholpen door de jeugdbescherming. "Met klem" vroegen ook de Inspectie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd gisteren aan het kabinet om onmiddellijk met een crisisaanpak te starten omdat te veel kinderen niet op tijd hulp krijgen.

De inspecties vinden dat de overheid onvoldoende verantwoordelijkheid neemt "voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd". De hoofdinspecteurs spreken van een "onverminderd slechte situatie", en zien geen opties om nog langer handhavend op te treden als instellingen tekortschieten.

Werkdruk

Vandaag schrijven Weerwind en Van Ooijen aan de Kamer dat het kabinet de komende vier jaar 40 miljoen euro extra beschikbaar stelt om de acute problemen te verlichten. Het geld moet worden gebruikt om de werkdruk te verminderen, zodat meer kinderen sneller geholpen kunnen worden. De bewindslieden stellen als voorwaarde dat gemeenten een vergelijkbaar bedrag vrijmaken, zodat het totaalbedrag op 80 miljoen zou uitkomen.

Gemeentelijke besluitvorming hierover wordt in oktober verwacht. De bewindslieden hopen dat er onder meer zij-instromers kunnen worden aangetrokken. Ook zouden de regels aangepast kunnen worden, zodat een aantal taken door ondersteunend personeel gedaan kan worden. Verder stellen ze voor verwijsprocedures naar de jeugdzorg te vereenvoudigen. Tegelijkertijd erkennen ze dat wachtlijsten onontkoombaar zijn.

Jeugdzorg Nederland spreekt van een teleurstellende brief met teleurstellende maatregelen. "De urgentie die in het begin van de brief doorklinkt" over de grote problemen en de crisis "missen we bij de uitwerking van de problemen".

Volgens Jeugdzorg neemt de overheid te weinig de regie en doet de crisis zich niet ineens nu voor. "Jarenlang zijn signalen en noodkreten verwaarloosd. Er moeten nu snel landelijke (financiële) afspraken komen over de tijd die een jeugdbeschermer voor gezinnen kan uittrekken (de zogeheten caseload)", aldus Jeugdzorg. "Er moet nu iets gebeuren".

In maart was er op het Malieveld in Den Haag een demonstratie van medewerkers en gebruikers van jeugdzorg. Daar vertelden ze over het personeelstekort, de lange wachtlijsten en de werkdruk:

Jeugdhulpverleners demonstreren: 'De groep moet soms zomaar een dag dicht'

Op de lange termijn zijn er grotere en meer structurele oplossingen nodig, erkende staatssecretaris Van Ooijen eerder dit jaar ook al. Het idee is dat zorg voor kinderen en jongeren met complexe problemen, zoals anorexia of ernstige depressies, voortaan weer landelijk geregeld wordt, in plaats van per gemeente. Verder is het plan om jeugdbeschermingsmaatregelen van gemeenten naar regionale veiligheidsteams over te hevelen. Ook wil Van Ooijen de marktwerking terugdringen, winsten aanpakken en de groei van het aantal jeugdzorgaanbieders beteugelen.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de problemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl