NOS Nieuws

Jeugdzorg kritisch over door kabinet voorgestelde hervormingen

Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV Jeugdzorg zijn kritisch over de hervormingen die staatssecretaris Van Ooijen aankondigde in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris concludeerde eerder vandaag dat de marktwerking in de jeugdzorg en de overheveling naar gemeenten niet goed is geweest.

Er wordt meer geld dan ooit aan de jeugdzorg besteed, maar dat is niet merkbaar in de resultaten, erkent het kabinet.

De afgelopen tijd waren er gesprekken tussen jeugdzorgorganisaties, gemeenten, professionals, cliëntenorganisaties en het kabinet. Maar die vijf partijen konden het niet eens worden over maatregelen om de kosten te beperken en de zorg te verbeteren. Een van de grote pijnpunten was de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro die gemeenten moesten doorvoeren.

Eigen bijdrage

Die bezuiniging zal het kabinet nu op zich nemen, maar dat neemt de zorgen niet weg bij de branche. "De staatssecretaris maakt in zijn brief niet duidelijk hoe het kabinet de bezuiniging op de jeugdzorg wil realiseren. Het invoeren van een eigen bijdrage ligt daarmee nog steeds op tafel", schrijft Jeugdzorg Nederland in een reactie.

De eventuele eigen bijdrage voor cliënten is niet acceptabel en bovendien discriminerend, zegt de organisatie. "Op die manier komt de rekening te liggen bij de mensen die deze zorg nodig hebben en krijgen ze te maken met een extra drempel." Ook FNV Jeugdzorg is er fel op tegen. Dinsdag bieden de organisaties een petitie aan tegen de eigen bijdrage.

Landelijk organiseren

Zorg voor kinderen en jongeren met complexe problemen, zoals anorexia of ernstige depressies, wordt door de ingreep van het kabinet voortaan weer landelijk geregeld in plaats van per gemeente. En jeugdbeschermingsmaatregelen komen als het aan Van Ooijen ligt bij regionale veiligheidsteams te liggen.

De staatssecretaris wijst er in zijn brief op dat de toename in lichte zorg ten koste is gegaan van complexe zorg. FNV Jeugdzorg wil af van het beeld dat die lichte zorg vaak onnodig zou zijn. "Dat is een ongefundeerd politiek frame. Dat is nooit onderzocht", zegt landelijk FNV-bestuurder Maaike van der Aar. "Het is goed dat we gaan praten over wat wel en niet onder jeugdzorg moet vallen, maar dat betekent niet dat dit soort lichtere zorg niet nodig is."

Jeugdzorg Nederland hoopt dat de specialistische zorg aan kinderen geïntensiveerd zal worden. De jeugdbescherming, die de staatssecretaris op regionaal niveau wil gaan coördineren, kan volgens Jeugdzorg Nederland beter op landelijk niveau geregeld worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl