Een demonstratie van jeugdzorgmedewerkers in maart ANP

Jeugdzorg Nederland heeft met de vakbonden FNV, CNV en FBZ afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. In het onderhandelaarsakkoord, dat voor drie jaar geldt, is een stapsgewijze loonsverhoging afgesproken tot uiteindelijk 8 procent. Ook krijgen jeugdzorgmedewerkers dit jaar een eenmalige uitkering van 250 euro.

Paul van der Linden, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, is blij met het akkoord, dat volgens de werkgeversorganisatie volgt op "een jaar intensief onderhandelen". Het vorige cao-overleg stokte eind vorig jaar. De vakbonden eisten een loonsverhoging van 5 procent, meer scholing en minder werkdruk, maar stopten uiteindelijk met onderhandelen.

Demonstratie

Vorige maand nog demonstreerden duizenden jeugdzorgmedewerkers en jongeren aan wie zij zorg verlenen op het Malieveld in Den Haag, om aandacht te vragen voor de wachtlijsten in de jeugdzorg en de druk op het personeel.

Medewerkers pleitten bij de demonstratie voor hogere lonen en korte wachtlijsten:

Jeugdhulpverleners demonstreren: 'De groep moet soms zomaar een dag dicht'

In de cao-afspraken die nu zijn gemaakt, krijgt jeugdzorgpersoneel er met terugwerkende kracht vanaf vorig jaar 2 procent salaris bij, volgend jaar nog 3 procent en in 2023 opnieuw 3 procent. Ook zijn afspraken gemaakt over onder meer de werkdruk, het werkplezier en de veiligheid van medewerkers.

Risico

Volgens Jeugdzorg Nederland werd de impasse in de onderhandelingen doorbroken toen de werkgevers besloten niet langer te wachten totdat gemeenten over de brug zouden komen met extra geld. "Daarmee nemen we een risico omdat we de loonstijging nu nog niet betaald krijgen door de gemeenten", zegt Van der Linden.

Hij gaat ervan uit dat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, hun tarieven nog wel zullen bijstellen. "Ook de gemeenten willen goede jeugdzorg en daarvoor zijn onze professionals keihard nodig. Laten we ze dan ook waarderen naar hun inzet."

Sinds de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in 2015 van de rijksoverheid naar gemeenten werd overgeheveld, is er flink op bezuinigd. Gemeenten vinden al jaren dat het kabinet te weinig geld geeft om goede jeugdzorg te kunnen regelen.

Instemmen

De cao-afspraken worden de komende weken voorgelegd aan de leden van Jeugdzorg Nederland en de vakbonden. Die moeten er nog mee instemmen.

STER reclame