Stikstofbemiddelaar Remkes na afloop van een gesprek met het kabinet en overheidsinstanties over de stikstofcrisis
NOS NieuwsAangepast

Provincies willen meer duidelijkheid over stikstofregels

De provincies willen meer duidelijkheid over de stikstofplannen van het kabinet. Gespreksleider Remkes hield vanochtend een nieuwe overlegronde. Aan tafel zaten leden van het kabinet en vertegenwoordigers van de provincies. Uit alle provincies waren gedeputeerden aanwezig. Volgens Remkes hebben die van hun hart geen moordkuil gemaakt en drongen ze aan op meer "duidelijkheid in regelingen".

De provincies moeten voor 1 juli volgend jaar met hun 'gebiedsaanpak' komen, om de uitstoot terug te dringen. Remkes had het over een balanceeract: aan de ene kant willen de provincies zelf ruimte voor die aanpak, maar aan de andere kant moeten ze aan de slag met de uitgangspunten van het Rijk.

Discussie op scherp

Bijna alle deelnemers aan het gesprek benadrukten dat ze nu snel aan het werk willen. Volgens Remkes is dat belangrijker dan het eindtijdstip. Sinds vrijdag staat het tijdstip waarop het verminderen van de uitstoot moet zijn gehalveerd weer volop in de schijnwerpers.

CDA-leider Hoekstra zette toen de discussie op scherp met zijn uitspraak dat het doel van het kabinet om de uitstoot in 2030 met de helft terug te dringen niet heilig is. Premier Rutte herhaalde vandaag dat de doelen daarover in het regeerakkoord "richtinggevend" zijn.

Friesland en Drenthe kritisch

Volgens Remkes speelt het tijdpad in alle provincies wel een zekere rol, maar niet overal op dezelfde manier. Hij zei dat vooral Friesland en Drenthe hier kritisch over zijn. De gespreksleider benadrukte ook dat de provincies zich aan de wettelijke eisen uit Den Haag moeten houden. "Als het parlement 2030 in de wet opneemt, kan het toch niet zo zijn dat de vrije republiek zus of zo er eigen opvattingen over heeft."

Ook Rutte wees erop dat provincies deel uitmaken van het staatsbestel en de wet moeten respecteren. "Maar deze bijeenkomsten zijn niet om de wet door de strot te duwen, maar met elkaar te praten over hoe je het mogelijk maakt."

Remkes: provincies zullen zich aan wet houden

Namens de provincies zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Stigter (die ook het Interprovinciaal Overleg IPO vertegenwoordigde) dat die helderheid willen. "De helderheid zit hem op de doelen en op het perspectief van de landbouw en het Rijk moet helpen bij de randvoorwaarden."

Remkes en leden van het kabinet spraken vandaag ook nog met gemeenten en waterschappen. De overheidsorganisaties sluiten voorlopig de rij. Eerder hebben boerenorganisaties, natuurclubs, het bedrijfsleven en banken aan tafel gezeten. De boerenorganisaties worden nog eens uitgenodigd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl