Premier Rutte na afloop van een overleg met onderhandelaar Remkes
NOS NieuwsAangepast

Remkes: uitkopen dan wel halveren boerenbedrijven is eenzijdig beeld

Gespreksleider Remkes vindt dat in de stikstofdiscussie te veel een beeld wordt opgeroepen dat het gaat om "opkopen dan wel halveren" van boerenbedrijven. Na een nieuwe overlegronde onder zijn leiding noemde hij dat een veel te eenzijdig beeld. Wie daarvoor verantwoordelijk is, liet hij in het midden.

Volgens Remkes zijn er vijf 'richtingen' voor de agrarische sector: "innovatie, extensivering (minder dieren per hectare, red.), verplaatsing, omschakeling naar andere producten en stoppen."

Behalve leden van het kabinet zaten vandaag onder andere banken en bedrijven aan tafel. De gespreksleider vergeleek de discussie met "Max Verstappen die de bocht moet nemen". Volgens hem is de kernvraag wat er aan de andere kant van de bocht ligt en of de deelnemers met een gerust hart de bocht kunnen nemen.

Remkes zei dat het in gesprek vandaag veel over het 'verdienmodel' is gegaan en of 'beprijzing' een oplossing is. Hij herhaalde dat "helaas een van de essentiële gesprekspartners ontbrak". Hij doelde daarmee op de supermarkten, die wel waren uitgenodigd, maar niet kwamen. Zij willen dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer gaan praten.

Premier Rutte sloot zich aan bij de kritiek van Remkes op de supermarkten. Hij wil dat ook die sector, samen met inkopers en leveranciers, erover meedenkt hoe er een sterke boerensector kan blijven en hoe iedereen goed kan verdienen aan de productie van levensmiddelen. Minister Van der Wal noemde de afwezigheid vandaag van de supermarkten, de veevoerbedrijven en de vleesverwerkende industrie "echt verschrikkelijk".

Ook consument moet verantwoordelijkheid nemen

Van der Wal vindt het heel normaal dat de boeren graag een boterham willen verdienen: "Als wij naar een nieuw landbouwsysteem gaan, begint dat bij inkomen en bij onszelf: wij moeten bereid zijn een goede prijs te betalen. Ook als consument kun je verantwoordelijkheid nemen."

Kijk hier wat Remkes zei over het eenzijdige beeld dat is ontstaan:

Remkes: opkopen dan wel halveren boeren is veel te eenzijdig beeld

Remkes onderstreepte dat boeren zelf in staat gesteld moeten worden om te sturen op hun emissie. Hij verwees daarbij naar zijn eigen rapport van een paar jaar geleden, waarin de passage voorkwam: "meten is beter weten". Volgens hem is dat nu een van de kernpunten in de discussie, maar is daar tot dusver nog niet al te veel mee gedaan.

Rutte en Van der Wal benadrukten allebei dat de partijen aan tafel echt willen bijdragen aan een oplossing. Rabo-topman Draijer was ook bij het overleg en na afloop zei hij dat zijn bank boeren kansen wil bieden om te verduurzamen "binnen de kaders van de overheid".

Hij heeft eerder al gezegd dat zijn bank op dit moment geen investeringen financiert van boeren die dicht bij Natura 2000-gebieden zitten. Vandaag voegde hij eraan toe dat hij boeren graag wil financieren, maar dat hij wacht op duidelijkheid, perspectief en zekerheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl